14. Zář 2023

Co si pod tímto pojmem představit a jak ji můžeme použít

Analýza kontextu

Téma analýzy kontextu v rámci normy ISO 9001:2015, podporované umělou inteligencí, je v současné době obzvláště aktuální, a to hned z několika důvodů:

Celkově lze říci, že analýza kontextu s využitím umělé inteligence má v dnešním světě význam, protože pomáhá organizacím zvládat složitost jejich podnikatelského prostředí, minimalizovat rizika, využívat příležitosti a udržet si konkurenceschopnost. Pomocí AI lze analyzovat velké množství dat a přijímat tak kvalifikovaná rozhodnutí a zlepšovat výkonnost organizací.

Vzhledem k aktuálnosti tohoto tématu a s tím spojenou poptávkou jsme vytvořili školení "IMS Workshop Context Analysis with AI: Insights into the Future of Quality Management" - na tomto odkazu se dozvíte více o jeho obsahu i obou termínech v Linci a ve Vídni.

Jaký přínos má pro účastníky (a to jak pro jednotlivce, tak i pro firmy) zabývat se tímto tématem?

Jaký přínos z toho můžete mít jako jednotlivec:

  1. Rozvoj kompetencí: Zkoumáním tématu kontextuální analýzy a umělé inteligence můžete rozvíjet své důležité a zejména současné znalosti a dovednosti v této oblasti. To může rozšířit vaše profesní perspektivy a zlepšit kariérní možnosti, zejména v organizacích certifikovaných podle normy v oblasti řízení kvality - ISO 9001 - nebo využívajících umělou inteligenci.
  2. Porozumění podnikatelskému prostředí: analýza kontextu pomáhá prohloubit porozumění podnikatelskému prostředí, ve kterém působíte. Naučíte se identifikovat a posuzovat vnitřní a vnější vlivy, které ovlivňují organizaci. Toto porozumění je důležité pro přijímání informovaných rozhodnutí a proaktivní reakce na změny.
  3. Řízení rizik: Seznámení se s analýzou kontextu a umělou inteligencí vám umožní lépe identifikovat a vyhodnocovat potenciální rizika. Naučíte se identifikovat rizikové faktory a přijímat vhodná opatření k jejich regulaci. To podporuje proaktivní řízení rizik a přispívá ke stabilitě a bezpečnosti organizace.
  4. Dovednosti v oblasti analýzy dat a AI: Zapojením AI do analýzy kontextu si osvojíte žádané dovednosti v oblasti využívání analýzy dat a technologií AI. Tyto kompetence jsou poptávané v mnoha profesních oblastech a odvětvích a mohou vést k lepšímu uplatnění na trhu práce.

Proč by se tímto tématem měly zabývat společnosti:

  1. Zlepšení řízení rizik: Analýza souvislostí pomáhá společnostem včas identifikovat a vyhodnotit rizika. Pomocí umělé inteligence lze analyzovat velké množství dat a identifikovat rizikové faktory a přijmout vhodná opatření. Díky tomu je řízení rizik efektivnější a organizace je lépe chráněna před potenciálními problémy.
  2. Přizpůsobení se změnám: Podniky, které se zabývají analýzou kontextu a AI, jsou schopny lépe identifikovat změny ve svém podnikatelském prostředí a reagovat na ně. Mohou jednat pružněji a rychleji využívat příležitostí. V důsledku toho zlepšují svou adaptabilitu a konkurenceschopnost.
  3. Vyšší efektivita: Důkladná analýza kontextu umožňuje firmám lépe porozumět svým interním procesům a optimalizovat je. Pomocí umělé inteligence lze analyzovat velké množství dat a identifikovat tak potenciální možnosti úspor a zlepšení procesů. To vede ke zvýšení efektivity a snížení nákladů.

Chcete se dozvědět více a/nebo se podrobněji seznámit s osvědčenými postupy, tipy a triky? Na naše školení se můžete přihlásit: zajistěte si své místo již nyní!

Zůstaňte s námi v kontaktu:

Více informací:

Produktová skupina:

Norma:

21. Lis 2023

ISO 37301 jako konkurenční výhoda

O významu systému řízení shody

16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

06. Lis 2023

ISO 27001 – přínosy a význam

Norma pro bezpečnost informací

27. Říj 2023

Quality Austria je novým certifikačním orgánem pro ISO/IEC 27001

Rostoucí poptávka po zabezpečení informací

16. Říj 2023

Světový den standardizace – rok 2023

14. říjen 2023

30. Zář 2023

ISO 27001 jako součást rodiny IMS

Proč je to v současnosti tak důležité

27. Zář 2023

Katalog služeb Quality Austria 2024

Řízení rizik v digitálním světě?

08. Zář 2023

Vše důležité o standardu ISO 37001

Komentář specialistky na compliance

22. Srp 2023

Úspěchy našich klientů

Ocenění pro ÚPV

15. Srp 2023

ISO 9001 se bude revidovat

Rozhodnuto o revizi mezinárodní normy kvality

03. Srp 2023

Management kvality? Klíč k úspěchu

Výhody pro jednotlivce i firmy

20. Čvc 2023

Od teorie k praxi: příklad skupiny OMV

Příklady z praxe

+420 733 180 494