14. Zář 2023

Co si pod tímto pojmem představit a jak ji můžeme použít

Analýza kontextu

Téma analýzy kontextu v rámci normy ISO 9001:2015, podporované umělou inteligencí, je v současné době obzvláště aktuální, a to hned z několika důvodů:

Celkově lze říci, že analýza kontextu s využitím umělé inteligence má v dnešním světě význam, protože pomáhá organizacím zvládat složitost jejich podnikatelského prostředí, minimalizovat rizika, využívat příležitosti a udržet si konkurenceschopnost. Pomocí AI lze analyzovat velké množství dat a přijímat tak kvalifikovaná rozhodnutí a zlepšovat výkonnost organizací.

Vzhledem k aktuálnosti tohoto tématu a s tím spojenou poptávkou jsme vytvořili školení "IMS Workshop Context Analysis with AI: Insights into the Future of Quality Management" - na tomto odkazu se dozvíte více o jeho obsahu i obou termínech v Linci a ve Vídni.

Jaký přínos má pro účastníky (a to jak pro jednotlivce, tak i pro firmy) zabývat se tímto tématem?

Jaký přínos z toho můžete mít jako jednotlivec:

  1. Rozvoj kompetencí: Zkoumáním tématu kontextuální analýzy a umělé inteligence můžete rozvíjet své důležité a zejména současné znalosti a dovednosti v této oblasti. To může rozšířit vaše profesní perspektivy a zlepšit kariérní možnosti, zejména v organizacích certifikovaných podle normy v oblasti řízení kvality - ISO 9001 - nebo využívajících umělou inteligenci.
  2. Porozumění podnikatelskému prostředí: analýza kontextu pomáhá prohloubit porozumění podnikatelskému prostředí, ve kterém působíte. Naučíte se identifikovat a posuzovat vnitřní a vnější vlivy, které ovlivňují organizaci. Toto porozumění je důležité pro přijímání informovaných rozhodnutí a proaktivní reakce na změny.
  3. Řízení rizik: Seznámení se s analýzou kontextu a umělou inteligencí vám umožní lépe identifikovat a vyhodnocovat potenciální rizika. Naučíte se identifikovat rizikové faktory a přijímat vhodná opatření k jejich regulaci. To podporuje proaktivní řízení rizik a přispívá ke stabilitě a bezpečnosti organizace.
  4. Dovednosti v oblasti analýzy dat a AI: Zapojením AI do analýzy kontextu si osvojíte žádané dovednosti v oblasti využívání analýzy dat a technologií AI. Tyto kompetence jsou poptávané v mnoha profesních oblastech a odvětvích a mohou vést k lepšímu uplatnění na trhu práce.

Proč by se tímto tématem měly zabývat společnosti:

  1. Zlepšení řízení rizik: Analýza souvislostí pomáhá společnostem včas identifikovat a vyhodnotit rizika. Pomocí umělé inteligence lze analyzovat velké množství dat a identifikovat rizikové faktory a přijmout vhodná opatření. Díky tomu je řízení rizik efektivnější a organizace je lépe chráněna před potenciálními problémy.
  2. Přizpůsobení se změnám: Podniky, které se zabývají analýzou kontextu a AI, jsou schopny lépe identifikovat změny ve svém podnikatelském prostředí a reagovat na ně. Mohou jednat pružněji a rychleji využívat příležitostí. V důsledku toho zlepšují svou adaptabilitu a konkurenceschopnost.
  3. Vyšší efektivita: Důkladná analýza kontextu umožňuje firmám lépe porozumět svým interním procesům a optimalizovat je. Pomocí umělé inteligence lze analyzovat velké množství dat a identifikovat tak potenciální možnosti úspor a zlepšení procesů. To vede ke zvýšení efektivity a snížení nákladů.

Chcete se dozvědět více a/nebo se podrobněji seznámit s osvědčenými postupy, tipy a triky? Na naše školení se můžete přihlásit: zajistěte si své místo již nyní!

Zůstaňte s námi v kontaktu:

Více informací:

Produktová skupina:

Norma:

07. Kvě 2024

5 tipů, jak mít reportovací povinnosti pod kontrolou

Stavět na stávajících systémech

29. Dub 2024

28. duben – Světový den BOZP

Vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí

23. Dub 2024

Den země

22. dubna slavíme Světový den Země

19. Dub 2024

Nadprůměrně vysoká míra doporučení pro Quality Austria

Společně dosahujeme skvělých výkonů

09. Dub 2024

Plánované úpravy ISO 14001

Co můžeme očekávat od plánované revize ISO 14001?

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

21. Bře 2024

ESG: povinná výbava, která dává smysl

Proč je školení ESG stále důležitější

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

11. Bře 2024

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Nová publikace EN ISO 45001:2023

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

13. Úno 2024

qualityaustria Forum 2024

Kvalita jako "všeuměl a odborník na vše"

+420 733 180 494