11. Bře 2024

Nová publikace EN ISO 45001:2023

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Norma ISO 45001:2018 byla bez dalších připomínek 1. prosince 2023 nahrazena normou ISO 45001:2023. Proto jsme pro vás pro lepší představu tato fakta zrekapitulovali:

 • Důvodem změny nejsou rozdíly ve struktuře obsahu, ale úpravy v národní předmluvě.
 • Norma ISO 45001:2018 je samozřejmě nadále platná bez jakýchkoliv omezení. Bylo rozhodnuto o její revizi, nicméně v současné době pro ni není stanoven žádný časový harmonogram (viz dále v tomto článku)
 • Quality Austria je akreditována podle ISO 45001:2018 - žádný certifikát neztrácí platnost, neexistují žádná přechodná období, vše zůstává v současné době při starém.

ISO 45001 je mezinárodní norma pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poskytuje podnikům rámec pro zavedení a udržování účinných opatření na ochranu před pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Zavedením normy lze systematicky zlepšovat bezpečnost práce, posilovat řízení rizik a zvyšovat celkovou výkonnost podniku.

Inovace v řadě ISO 450xx:

V souvislosti s úpravami / revizemi a rozšířeními řady ISO 450xx jsme pro vás přehledně shrnuli aktuální a nejdůležitější informace, včetně stručné historie. V současné době nelze předvídat, zda budou všechna témata implementována v uvedeném rozsahu a/nebo zda budou přidána další témata.

Delegáti komise pro ISO 45001:2018 hlasovali o její revizi na konci listopadu 2023. Na základě výsledků tohoto hlasování dojde k přezkumu a novele normy, nicméně v současné době pro tento proces není stanoven žádný časový harmonogram.

Historický vývoj:

 • Již v roce 2021 proběhlo hlasování o provedení revize normy ISO 45001 a bylo navrženo, aby byla stávající verze potvrzena beze změn.
 • Po hlasování bylo zjištěno, že zůstaly určité oblasti, které vyžadují další práci
 • Bylo proto odhlasováno vytvoření pracovní skupiny, která se nyní nazývá "TC283/TG6: Přípravné práce pro budoucí revizi ISO 45001" a  jejíž mandát obsahuje:
  • Přezkum nevypořádaných technických a obecných připomínek
  • Zohlednění nových a vznikajících otázek týkajících se zdraví a bezpečnosti
  • Přezkoumání znění s cílem zlepšit explicitnost
  • Přezkoumání textu pro aplikaci normy s ohledem na potřeby malých a středních podniků (MSP)
  • Stanovení dopadu revize přílohy SL na normu
 •  Pracovní skupinya TC283/TG6 do této doby formulovala a projednala následující témata / doporučení:
  • Drobné změny pro sladění s poslední aktualizací přílohy SL: Sladění s revidovanou verzí přílohy SL je nezbytné s ohledem na integrované uplatňování normy ISO 45001 s dalšími normami ISO, jako jsou ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 atd.
  • Jazyková doporučení pro zohlednění dopadu změny klimatu
  • Větší zaměření se na možnosti zlepšení zdraví a pohody, nejen na prevenci vzniku škod
  • Drobné změny ve formulacích pro zlepšení srozumitelnosti
  • Přezkoumání používání termínů "riziko" a "příležitost" v celé normě na základě výsledku jednání pracovní skupiny IEC/ISO pro rizika
  • Lepší definice požadavků na zaměstnavatele ve vztahu k rozmanitosti zaměstnanců (věk, pohlaví, rasa, neurodiverzita atd.)
  • Přidání formulace pro identifikaci a zvážení nebezpečí a rizik ve vztahu k rizikům spojeným s různorodostí zaměstnanců (tj. zajištění zohlednění různorodosti zaměstnanců a jejich individuálních potřeb)
  • Přezkoumání všech náležitostí týkajících se zachování nebo vypracování požadavků na dokumentaci s ohledem na omezené zdroje pro malé a střední podniky:
 • Přezkum požadavků na školení
 • Přezkum požadavků na zapojení odborníků na bezpečnost
 • Přezkum požadavků, které vyžadují zapojení profesionálních odborníků na bezpečnost
 • Přezkum / definice požadavků na změny (je-li to nutné, je-li to vhodné, je-li to proveditelné, ...)
 • Přezkum / vyjasnění nejednotného používání termínů (co nejdříve, přiměřeně, včas atd.)

Rozšíření v řadě ISO 450xx:

Koordinují se a diskutuje se i o dalších pracovních skupinách a to k následujícím tématům:

45007: Vliv změny klimatu na ochranu zaměstnanců
45008: Ochrana zaměstnanců při práci na dálku (home office atd.)
45010: Menstruace, menstruační zdraví a menopauza na pracovišti

Produktová řada: BOZP

Norma: ISO 45001

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

21. Bře 2024

ESG: povinná výbava, která dává smysl

Proč je školení ESG stále důležitější

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

13. Úno 2024

qualityaustria Forum 2024

Kvalita jako "všeuměl a odborník na vše"

11. Led 2024

Nejnovější informace k ISO 9001

Aktuality z prosincového zasedání!

04. Led 2024

Optimální symbióza

ISO 27001 a Compliance Management

21. Lis 2023

ISO 37301 jako konkurenční výhoda

O významu systému řízení shody

16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

06. Lis 2023

ISO 27001 – přínosy a význam

Norma pro bezpečnost informací

27. Říj 2023

Quality Austria je novým certifikačním orgánem pro ISO/IEC 27001

Rostoucí poptávka po zabezpečení informací

+420 733 180 494