11. Bře 2024

Nová publikace EN ISO 45001:2023

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Norma ISO 45001:2018 byla bez dalších připomínek 1. prosince 2023 nahrazena normou ISO 45001:2023. Proto jsme pro vás pro lepší představu tato fakta zrekapitulovali:

 • Důvodem změny nejsou rozdíly ve struktuře obsahu, ale úpravy v národní předmluvě.
 • Norma ISO 45001:2018 je samozřejmě nadále platná bez jakýchkoliv omezení. Bylo rozhodnuto o její revizi, nicméně v současné době pro ni není stanoven žádný časový harmonogram (viz dále v tomto článku)
 • Quality Austria je akreditována podle ISO 45001:2018 - žádný certifikát neztrácí platnost, neexistují žádná přechodná období, vše zůstává v současné době při starém.

ISO 45001 je mezinárodní norma pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poskytuje podnikům rámec pro zavedení a udržování účinných opatření na ochranu před pracovními úrazy a nemocemi z povolání. Zavedením normy lze systematicky zlepšovat bezpečnost práce, posilovat řízení rizik a zvyšovat celkovou výkonnost podniku.

Inovace v řadě ISO 450xx:

V souvislosti s úpravami / revizemi a rozšířeními řady ISO 450xx jsme pro vás přehledně shrnuli aktuální a nejdůležitější informace, včetně stručné historie. V současné době nelze předvídat, zda budou všechna témata implementována v uvedeném rozsahu a/nebo zda budou přidána další témata.

Delegáti komise pro ISO 45001:2018 hlasovali o její revizi na konci listopadu 2023. Na základě výsledků tohoto hlasování dojde k přezkumu a novele normy, nicméně v současné době pro tento proces není stanoven žádný časový harmonogram.

Historický vývoj:

 • Již v roce 2021 proběhlo hlasování o provedení revize normy ISO 45001 a bylo navrženo, aby byla stávající verze potvrzena beze změn.
 • Po hlasování bylo zjištěno, že zůstaly určité oblasti, které vyžadují další práci
 • Bylo proto odhlasováno vytvoření pracovní skupiny, která se nyní nazývá "TC283/TG6: Přípravné práce pro budoucí revizi ISO 45001" a  jejíž mandát obsahuje:
  • Přezkum nevypořádaných technických a obecných připomínek
  • Zohlednění nových a vznikajících otázek týkajících se zdraví a bezpečnosti
  • Přezkoumání znění s cílem zlepšit explicitnost
  • Přezkoumání textu pro aplikaci normy s ohledem na potřeby malých a středních podniků (MSP)
  • Stanovení dopadu revize přílohy SL na normu
 •  Pracovní skupinya TC283/TG6 do této doby formulovala a projednala následující témata / doporučení:
  • Drobné změny pro sladění s poslední aktualizací přílohy SL: Sladění s revidovanou verzí přílohy SL je nezbytné s ohledem na integrované uplatňování normy ISO 45001 s dalšími normami ISO, jako jsou ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 atd.
  • Jazyková doporučení pro zohlednění dopadu změny klimatu
  • Větší zaměření se na možnosti zlepšení zdraví a pohody, nejen na prevenci vzniku škod
  • Drobné změny ve formulacích pro zlepšení srozumitelnosti
  • Přezkoumání používání termínů "riziko" a "příležitost" v celé normě na základě výsledku jednání pracovní skupiny IEC/ISO pro rizika
  • Lepší definice požadavků na zaměstnavatele ve vztahu k rozmanitosti zaměstnanců (věk, pohlaví, rasa, neurodiverzita atd.)
  • Přidání formulace pro identifikaci a zvážení nebezpečí a rizik ve vztahu k rizikům spojeným s různorodostí zaměstnanců (tj. zajištění zohlednění různorodosti zaměstnanců a jejich individuálních potřeb)
  • Přezkoumání všech náležitostí týkajících se zachování nebo vypracování požadavků na dokumentaci s ohledem na omezené zdroje pro malé a střední podniky:
 • Přezkum požadavků na školení
 • Přezkum požadavků na zapojení odborníků na bezpečnost
 • Přezkum požadavků, které vyžadují zapojení profesionálních odborníků na bezpečnost
 • Přezkum / definice požadavků na změny (je-li to nutné, je-li to vhodné, je-li to proveditelné, ...)
 • Přezkum / vyjasnění nejednotného používání termínů (co nejdříve, přiměřeně, včas atd.)

Rozšíření v řadě ISO 450xx:

Koordinují se a diskutuje se i o dalších pracovních skupinách a to k následujícím tématům:

45007: Vliv změny klimatu na ochranu zaměstnanců
45008: Ochrana zaměstnanců při práci na dálku (home office atd.)
45010: Menstruace, menstruační zdraví a menopauza na pracovišti

Produktová řada: BOZP

Norma: ISO 45001

06. Čvn 2024

Vzdělávací kurzy na míru

5 dobrých důvodů, proč se vám mohou vyplatit

31. Kvě 2024

Nové požadavky ISO

Změna klimatu se dostává do centra pozornosti norem systému řízení

07. Kvě 2024

5 tipů, jak mít reportovací povinnosti pod kontrolou

Stavět na stávajících systémech

29. Dub 2024

28. duben – Světový den BOZP

Vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí

23. Dub 2024

Den země

22. dubna slavíme Světový den Země

19. Dub 2024

Nadprůměrně vysoká míra doporučení pro Quality Austria

Společně dosahujeme skvělých výkonů

09. Dub 2024

Plánované úpravy ISO 14001

Co můžeme očekávat od plánované revize ISO 14001?

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

13. Úno 2024

qualityaustria Forum 2024

Kvalita jako "všeuměl a odborník na vše"

+420 733 180 494