22. Lis 2021

Tipy na prevenci přímo od experta

7 tipů na boj proti korupci

Nařčení z korupce mohou vážně poškodit pověst celé organizace i osob s rozhodovací pravomocí. Právník Martin Fridl nám v následujících 7 bodech vysvětlí, jaká jednoduchá preventivní opatření může přijmout každá firma proto, aby riziko korupce elimininovala. Produktový expert na systémy řízení compliance a protikorupčního systémy řízení ve společnosti Quality Austria navíc uvádí, kterým bodům věnuje zvláštní pozornost při provádění auditů protikorupčního systému řízení.

ISO 37001 je mezinárodně uznávaný nástroj pro prevenci a boj proti korupci. Předpokládáme, že poptávka po akreditovaných certifikacích pro tento standard nadále poroste, protože certifikace dle ISO 37001 pomáhá společnostem zlepšovat pověst nejen v očích zákazníků, ale i obchodních partnerů a široké veřejnosti,“ vysvětluje právník Martin Fridl. Kromě toho mohou certifikované organizace čerpat mnoho výhod a interně růst, hlavně s ohledem na nastavení a fungování jejich vnitřní struktury.

Jako auditor a partner Quality Austria pan Fridl průběžně kontroluje a pracuje se společnostmi, jež mají protikorupční systém řízení podle ISO 37001 již zavedený, přičemž v průběhu provádění auditu vždy uplatňuje osvědčený systémový přístup. Ale i s několika málo jednoduchými interními pravidly lze efektivně zamezit vzniku korupce a zároveň připravit svoji společnost na certifikaci.

1. Speciální kontrola nově nastupujících manažerů a manažerek

Zaměstnanci s vysokou mírou rozhodovacích pravomocí nebo velkou odpovědností za rozpočet by měli být před přijetím prověřeni i proto, aby pak společnost mohla s klidným svědomím říci, že splnila její povinnost řádného hospodáře. Jako zdroj u tohoto preventivního opatření mohou sloužit například výpisy z rejstříku trestů, černé listiny (tzv. black listy), informace z médií či volně dostupné na internetu. Vedle výše uvedeného by měla být u nastupujících manažerů a manažerek kontrolována také znalost compliance, tedy právního souladu.

2. Zřízení nezávislého protikorupčního postu

Společnosti musí být připraveny ještě předtím, než dojde k jakémukoliv korupčnímu obvinění. Pro společnosti certifikované podle ISO 37001 je zřízení protikorupčního postu dokonce povinné.

Společnosti musí být připraveny, než dojde k obvinění. „Výkonem tohoto postu by měla být pověřena osoba, která není povinna přijímat a plnit jakékoliv pokyny a je v přímé vazbě na management (řídící orgán) a dozorčí radu společnosti. „Při mé práci auditora toto v praxi pravidelně kontroluji, tedy to, zda post existuje a jak v praxi funguje,“ vysvětluje Fridl.

3. Implementace EU směrnice na ochranu oznamovatelů (whistleblowerů)

Členské země EU, Českou republiku nevyjímaje, mají do 17. prosince 2021 povinnosti implementovat do národní právní úpravy novou směrnici EU o ochraně oznamovatelů (whistleblowerů). Nejpozději do té doby jsou nejen veřejné orgány, ale i soukromé právnické osoby jako s.r.o. či akciové společnosti s více než 50 zaměstnanci povinny zavést proces interního oznamování. Tento proces má umožnit nejen interním, ale i externím osobám, anonymně oznamovat porušení práva EU. V praxi se tedy jedná o přijímání oznámení např. zřízením interní poštovní schránky, elektronicky nebo pomocí online platformy. Organizace, které již protikorupčním postem disponují, jsou na vstup nové směrnice v platnosti dobře připraveny.

4. Hodnocení rizik při uzavírání zakázek a obchodních partnerství

„Zvláštní pozornost a obezřetnost přichází na řadu při výběru obchodních partnerů, s nimiž společnost pracuje sice na málo zakázkách za rok, ale za to s velkým objemem peněz,“ vysvětluje právník. V závislosti na posouzení rizik může být vhodné provést due diligence u konzultantů, dodavatelů, v rámci společných podniků (joint ventures) nebo pracovních skupin. V úvahu přichází například získávání informací o bonitě, platbách na sociální a zdravotní pojištění, odvodech daní či kontrola spolupráce s dalšími partnery.

5. Hodnocení rizikových zemí

„Obzvláště choulostivé je obchodování s osobami, jež mají blízké vazby na vládu, a to jak doma, tak v zahraničí.  Větší opatrnost se však doporučuje také při transakcích uzavíraných se společnostmi majícími sídlo v zemích, které jsou obzvláště náchylné ke korupci. "Jako dobrá orientační pomůcka při hodnocení rizikovosti země a při volbě vhodných opatření slouží Index vnímání korupce CPI," vysvětluje odborník qualityaustria.

6. Omezení plateb v hotovosti

Účinným nástrojem proti korupci je minimalizace či úplná eliminace plateb v hotovosti. Protože čím více transakcí proběhne bezhotovostně, tím snazší je platby dohledat a tím obtížnější také podplácet,“ uvádí odborník. Existují však i jiné mezery, jako například vystavování daňových dokladů za služby, jež nikdy nebyly poskytnuty.

7. Rozdělení úkolů a princip čtyř očí

Rozdělení úkolů je v rámci finančního řízení nesmírně důležité. Oddělení nákupu by proto nemělo být odpovědné za kontrolu služeb a faktur. Při schvalování plateb je přitom vždy doporučován princip čtyř očí,“ uvádí Fridl. V závislosti na objemu transakce by měl být také vyžadován souhlas nadřazené úrovně vedení. Tomu velmi napomáhá jasně definovaný systém a struktura schvalování včetně určení jednotlivých limitů a odpovědností.

Kontaktujte nás! Rádi Vám pomůžeme a vše nastavíme podle Vašich potřeb.

Workshop Compliance

09. Bře 2023

Na slovo s našimi auditory – Matúš Kisela (I.část)

Matúš Kisela, regionální zástupce pro Slovensko

06. Bře 2023

Audity s přidanou hodnotou

Příklady z praxe

01. Bře 2023

qualityaustria Forum 2023 je za dveřmi

Pár slov od CEO Quality Austria

23. Úno 2023

Školení & kurzy v angličtině 2023

Aktuální nabídka v anglickém jazyce

13. Úno 2023

Ing. Christoph Baumgartner, MSc, MBA

Nový jednatel a ředitel Zákaznického centra Quality Austria v Linci

10. Úno 2023

Kurz CMS

Nabídka termínů pro rok 2023

26. Led 2023

Implementace změn ISO 27002:2022

Praktický jednodenní online kurz

24. Led 2023

Proč je ESG pro organizace stále důležitější

Více udržitelnosti pro ekonomiku

09. Led 2023

Systematický přístup k řízení procesů

06. Led 2023

Katalog služeb Quality Austria 2023

Rozšiřujte své znalosti, posilte svou pozici

23. Lis 2022

5 tipů jak zvýšit energetickou účinnost

08. Lis 2022

Série článků od 3 odborníků: část 3.

Osvědčené postupy Siemens

+420 733 180 494