30. Srp 2021

Hodiny tikají: Chvíle, kdy je nutné začít čelit světové krizi, právě přišla!

5 tipů pro zdařilou cestu v kruhu

Pod heslem „Healthy Planet – Healthy People“ se na rakouském světovém summitu ve Vídni začátkem července 2021 setkali odborníci na aktuální klimatické otázky – včetně mnoha místních politiků a známého aktivisty Arnolda Schwarzeneggera. Snahou bylo nalézt konkrétní řešení, která by pomohla odstranit hrozící klimatickou krizi i probudit zájem lidí o ochranu životního prostředí a udržitelnost.

Kde mají ale organizace začít, aby se jejich kroky začaly ubírat správných směrem? Naši odborníci připravili pět základních tipů, jak se na cestu v kruhu vydat.

1) Digitalizace jako akcelerátor udržitelnosti?

Informace a znalosti – například o jednotlivých součástech – zaujímají klíčovou roli. Díky chytrým produktům, blockchainovým technologiím nebo Big Data mají společnosti k dispozici informace o používaných materiálech včetně jejich toku i využívání a samozřejmě i o požadavcích trhu. To vše pomáhá uvědomit si a zhodnotit udržitelnost jednotlivých řešení.

"Rostoucí informovanost a užší propojování produktů nabízí větší prostor pro akci." Díky digitálním řešením lze totiž získávat mnohem více informací a přijímat tak ta nejvhodnější rozhodnutí, “říká Mag. Anni Koubek, prokuristka Quality Austria pro oblast inovací, kvality a rozvoje.

2) Rozhodování v cyklech

Rozlišujeme mezi dvěma strategiemi cyklu. A to podle toho, zda se jedná o rychloobrátkové zboží nebo zboží dlouhodobé spotřeby. U produktů, jako jsou např. chytré telefony nebo domácí spotřebiče, mluvíme o technických cyklech. V těchto případech zahrnuje strategie klasického cyklu především opětovné použití či zpracování, recyklaci nebo údržbu, stejně jako vývoj produktů se zaměřením na modulární konstrukci. V případě rychloobrátkového zboží (jako jsou potraviny nebo kosmetické výrobky) je důležité myslet především na biologické cykly a navrhovat výrobky, které jsou na konci života plně biologicky odbouratelné. Složky jednoho produktu se totiž stávají vstupní surovinou toho dalšího, díky čemuž dokážeme do značné míry předcházet vzniku odpadů.

Hlavní myšlenkou je, že produkty jsou od samého počátku vyvíjeny tak, aby mohly být po skončení životnosti vráceny do svého biologického nebo technologického cyklu – s tímto pohledem je důležité začít vyvíjet nové nebo upravovat stávající produkty. Těmto krokům předchází hodnocení neboli zdraví vstupního i výstupního materiálu, aby škodliviny nezatěžovaly biologický cyklus a nekončily v potravinovém řetězci.

Od začátku roku 2021 je výrobcům i spotřebitelům k dispozici databáze SCIP, v níž musí být uvedeny všechny výrobky s definovanou koncentrací škodlivých látek.

"Tato transparentnost usnadňuje na jedné straně spotřebitelům orientaci v nebezpečných chemikáliích obsažených v produktech, na druhé straně jsou i výrobci motivováni hledat bezpečné alternativy pro škodlivé a znečisťující látky." To v konečném důsledku přisívá k efektivnější a zdravější cirkulární ekonomice, “říká dipl. ing. Axel Dick, MSc, prokurista Quality Austria pro oblast životního prostředí, energetiky a společenské odpovědnosti (CSR).

3) Nastavte obchodní modely a prohlubte povědomí v týmu

Pro fungování v kruhu se musíme věnovat nejen samotné službě či koncovému produktu, ale také jejich použití a výkonu, rovněž jako úpravám v obchodních modelech. Na trhu je poměrně dlouho etablovaná řada obchodních modelů pronájmů, záloh a půjčování, jejichž principy by se však daly poměrně snadno rozšířit i do jiných oblastí. Jsou-li totiž obchodní modely vhodně nastaveny, můžeme je snadno integrovat do celého hodnotového řetězce.

Současně je však zapotřebí podpořit v dané společnosti rozvoj nových  kompetencí pro podporu cirkulární ekonomiky. Úzká koordinace mezi jednotlivými odděleními, jako je např. vývoj produktů a služeb, pomáhá prohlubovat povědomí o cirkulární ekonomice napříč celou organizací. Například takový design výrobku se velmi významně podílí na konečném dopadu daného produktu na životního prostředí.

4) Přehodnocení partnerství

Při obstarávání produktů nebo při spolupráci s partnery a dodavateli je důležité získat informace nejen o nich samotných, ale o celém dodavatelském řetězci. Stejně tak by při hledání ideální spolupráce měla být věnována pozornost propojení na lokální úrovni – například krátké transportní trasy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Tyto informace mají význam také pro spotřebitele, kteří se stále více zajímají o původ a výrobu produktů.

5) Od hodnocení až po certifikaci – jasné informace na venek

Normy, standardy a hodnocení mohou organizacím a společnostem nejen usnadnit přechod cirkulárním směrem, ale i čerpat určité výhody z nastavených podmínek. Certifikace (např. Cradle to Cradle) nebo hodnocení (např. Circular Globe) transparentně prokazují recyklovatelnost produktů či environmentální přístup společností, čímž pomáhají získávat důvěru trhu.

Implementace systémů řízení životního prostředí, například podle ISO 14001, rovněž pomáhá společnostem včas rozpoznat právní trendy, příp. dopady na jejich činnosti, a činit správná rozhodnutí. Díky vyhodnocení příslušných environmentálních aspektů a dopadů v průběhu životního cyklu produktu lze rozpoznat a učinit první kroky vedoucí ke zlepšení environmentální výkonnosti.

Experti pro oblast životního prostředí

Network partner

Ing. Jan Špaček

produktový specialista pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, SCC, životního prostředí a energetického managementu odeslat e-mail

Network partner

Axel Dick, MSc

prokurista pro oblast životního prostředí, energetického managementu a společenské odpovědnosti odeslat e-mail

Network partner

Dr. Anni Koubek

prokuristka pro oblast inovací, business development a kvality odeslat e-mail

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

21. Bře 2024

ESG: povinná výbava, která dává smysl

Proč je školení ESG stále důležitější

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

11. Bře 2024

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Nová publikace EN ISO 45001:2023

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

13. Úno 2024

qualityaustria Forum 2024

Kvalita jako "všeuměl a odborník na vše"

11. Led 2024

Nejnovější informace k ISO 9001

Aktuality z prosincového zasedání!

04. Led 2024

Optimální symbióza

ISO 27001 a Compliance Management

21. Lis 2023

ISO 37301 jako konkurenční výhoda

O významu systému řízení shody

16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

06. Lis 2023

ISO 27001 – přínosy a význam

Norma pro bezpečnost informací

+420 733 180 494