30. Srp 2021

Hodiny tikají: Chvíle, kdy je nutné začít čelit světové krizi, právě přišla!

5 tipů pro zdařilou cestu v kruhu

Pod heslem „Healthy Planet – Healthy People“ se na rakouském světovém summitu ve Vídni začátkem července 2021 setkali odborníci na aktuální klimatické otázky – včetně mnoha místních politiků a známého aktivisty Arnolda Schwarzeneggera. Snahou bylo nalézt konkrétní řešení, která by pomohla odstranit hrozící klimatickou krizi i probudit zájem lidí o ochranu životního prostředí a udržitelnost.

Kde mají ale organizace začít, aby se jejich kroky začaly ubírat správných směrem? Naši odborníci připravili pět základních tipů, jak se na cestu v kruhu vydat.

1) Digitalizace jako akcelerátor udržitelnosti?

Informace a znalosti – například o jednotlivých součástech – zaujímají klíčovou roli. Díky chytrým produktům, blockchainovým technologiím nebo Big Data mají společnosti k dispozici informace o používaných materiálech včetně jejich toku i využívání a samozřejmě i o požadavcích trhu. To vše pomáhá uvědomit si a zhodnotit udržitelnost jednotlivých řešení.

"Rostoucí informovanost a užší propojování produktů nabízí větší prostor pro akci." Díky digitálním řešením lze totiž získávat mnohem více informací a přijímat tak ta nejvhodnější rozhodnutí, “říká Mag. Anni Koubek, prokuristka Quality Austria pro oblast inovací, kvality a rozvoje.

2) Rozhodování v cyklech

Rozlišujeme mezi dvěma strategiemi cyklu. A to podle toho, zda se jedná o rychloobrátkové zboží nebo zboží dlouhodobé spotřeby. U produktů, jako jsou např. chytré telefony nebo domácí spotřebiče, mluvíme o technických cyklech. V těchto případech zahrnuje strategie klasického cyklu především opětovné použití či zpracování, recyklaci nebo údržbu, stejně jako vývoj produktů se zaměřením na modulární konstrukci. V případě rychloobrátkového zboží (jako jsou potraviny nebo kosmetické výrobky) je důležité myslet především na biologické cykly a navrhovat výrobky, které jsou na konci života plně biologicky odbouratelné. Složky jednoho produktu se totiž stávají vstupní surovinou toho dalšího, díky čemuž dokážeme do značné míry předcházet vzniku odpadů.

Hlavní myšlenkou je, že produkty jsou od samého počátku vyvíjeny tak, aby mohly být po skončení životnosti vráceny do svého biologického nebo technologického cyklu – s tímto pohledem je důležité začít vyvíjet nové nebo upravovat stávající produkty. Těmto krokům předchází hodnocení neboli zdraví vstupního i výstupního materiálu, aby škodliviny nezatěžovaly biologický cyklus a nekončily v potravinovém řetězci.

Od začátku roku 2021 je výrobcům i spotřebitelům k dispozici databáze SCIP, v níž musí být uvedeny všechny výrobky s definovanou koncentrací škodlivých látek.

"Tato transparentnost usnadňuje na jedné straně spotřebitelům orientaci v nebezpečných chemikáliích obsažených v produktech, na druhé straně jsou i výrobci motivováni hledat bezpečné alternativy pro škodlivé a znečisťující látky." To v konečném důsledku přisívá k efektivnější a zdravější cirkulární ekonomice, “říká dipl. ing. Axel Dick, MSc, prokurista Quality Austria pro oblast životního prostředí, energetiky a společenské odpovědnosti (CSR).

3) Nastavte obchodní modely a prohlubte povědomí v týmu

Pro fungování v kruhu se musíme věnovat nejen samotné službě či koncovému produktu, ale také jejich použití a výkonu, rovněž jako úpravám v obchodních modelech. Na trhu je poměrně dlouho etablovaná řada obchodních modelů pronájmů, záloh a půjčování, jejichž principy by se však daly poměrně snadno rozšířit i do jiných oblastí. Jsou-li totiž obchodní modely vhodně nastaveny, můžeme je snadno integrovat do celého hodnotového řetězce.

Současně je však zapotřebí podpořit v dané společnosti rozvoj nových  kompetencí pro podporu cirkulární ekonomiky. Úzká koordinace mezi jednotlivými odděleními, jako je např. vývoj produktů a služeb, pomáhá prohlubovat povědomí o cirkulární ekonomice napříč celou organizací. Například takový design výrobku se velmi významně podílí na konečném dopadu daného produktu na životního prostředí.

4) Přehodnocení partnerství

Při obstarávání produktů nebo při spolupráci s partnery a dodavateli je důležité získat informace nejen o nich samotných, ale o celém dodavatelském řetězci. Stejně tak by při hledání ideální spolupráce měla být věnována pozornost propojení na lokální úrovni – například krátké transportní trasy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Tyto informace mají význam také pro spotřebitele, kteří se stále více zajímají o původ a výrobu produktů.

5) Od hodnocení až po certifikaci – jasné informace na venek

Normy, standardy a hodnocení mohou organizacím a společnostem nejen usnadnit přechod cirkulárním směrem, ale i čerpat určité výhody z nastavených podmínek. Certifikace (např. Cradle to Cradle) nebo hodnocení (např. Circular Globe) transparentně prokazují recyklovatelnost produktů či environmentální přístup společností, čímž pomáhají získávat důvěru trhu.

Implementace systémů řízení životního prostředí, například podle ISO 14001, rovněž pomáhá společnostem včas rozpoznat právní trendy, příp. dopady na jejich činnosti, a činit správná rozhodnutí. Díky vyhodnocení příslušných environmentálních aspektů a dopadů v průběhu životního cyklu produktu lze rozpoznat a učinit první kroky vedoucí ke zlepšení environmentální výkonnosti.

Experti pro oblast životního prostředí

Network partner

Ing. Jan Špaček

produktový specialista pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, SCC, životního prostředí a energetického managementu odeslat e-mail

Network partner

Axel Dick, MSc

prokurista pro oblast životního prostředí, energetického managementu a společenské odpovědnosti odeslat e-mail

Network partner

Dr. Anni Koubek

prokuristka pro oblast inovací, business development a kvality odeslat e-mail

08. Lis 2022

Série článků od 3 odborníků: část 3.

Osvědčené postupy Siemens

24. Říj 2022

HACCP Rev. 2020

Zveřejněny nové pokyny EU k zavádění systémů řízení bezpečnosti potravin

17. Říj 2022

14. říjen Světový den standardizace

Jak nás normy přibližují k cílům udržitelného rozvoje

23. Zář 2022

Bezplatný webinář 29. 9. 2022

První ze série webinářů "Firmy a kvalita - osvědčená řešení" (v německém jazyce)

21. Zář 2022

Série článků od 3 odborníků: část 2.

Podpora digitalizace prostřednictvím integrovaného systému řízení

15. Zář 2022

GRI – globální iniciativa pro podávání zpráv

Nová verze standardu GRI

29. Srp 2022

Quality Austria získala ocenění kununu Top Company 2022

Oblíbený zaměstnavatel

25. Srp 2022

Série článků od 3 odborníků: část 1.

Digitální dvojče

09. Srp 2022

Co jsme se v posledních letech dozvěděli o digitalizaci

Digitalizace - získané zkušenosti

24. Čvn 2022

5 kamenů úrazu, kterým je třeba se vyhnout

Na co dát pozor při zavádění systému řízení

16. Čvn 2022

9. červen Světový den akreditace

Udržitelnost ekonomického růstu & životní prostředí

08. Čvn 2022

Světový den bezpečnosti potravin v roce 2022

Bezpečnější jídlo, lepší zdraví

+420 733 180 494