23. Lis 2022

Kdy, když ne teď

5 tipů pro malé a střední podniky, jak zvýšit energetickou účinnost

Vysoké ceny energií, nové politické a právní rámce, ale také rostoucí povědomí o životním prostředí se dostává ke stále většímu počtu organizací, často včetně malých a středních podniků, a v posledních měsících roste povědomí o tom, že energie není nevyčerpatelnou komoditou.

 

Vzhledem k tomu, že náklady na energie stále dramaticky rostou a přírodní katastrofy jsou stále ničivější, je stále důležitější chovat se co nejšetrněji k životnímu prostředí a šetřit energií - a podle toho také ve firmách fungovat. To snižuje závislost na fosilních zdrojích energie, je šetrné k peněžence a podporuje ochranu klimatu. I proto jsme pro Vás dnes připravili překlad článku našeho kolegy z rakouské Quality Austria.

Axel Dick, Business Developer odpovědný za životní prostředí, energetiku a CSR ve společnosti Quality Austria, vysvětluje, čemu by měly malé a střední podniky v současné situaci věnovat pozornost, aby ušetřily energii, a proč systémy řízení - například v oblasti ISO 50001 (energetický management) nebo ISO 14064 (bilance skleníkových plynů) - nejen zvyšují energetickou účinnost a snižují spotřebu energie, ale také snižují emise skleníkových plynů a náklady. "V současné době silně narůstají požadavky - zejména na ISO 14064 - jak na školení, tak na interní školení a případná ověření," říká odborník.

1) Zavedení rychlých provozních optimalizačních opatření

Několik procent energie lze ušetřit již několika okamžitými opatřeními. Řízení špičkového zatížení lze za určitých okolností stále optimalizovat, protože nákup špičkového zatížení představuje nákladový faktor. Vyhýbání se pohotovostnímu provozu má však také ekologické, ekonomické a obchodní přínosy: Jen v Rakousku se v pohotovostním režimu promrhá 811 milionů kilowatthodin ročně - to odpovídá výkonu dunajské elektrárny nebo také zbytečným nákladům na elektřinu ve výši 150 milionů eur ročně.

I v kancelářích nebo doma lze optimalizovat časy zapnutí a vypnutí, např. u počítačů, monitorů, televizorů nebo tiskáren, a to buď jejich řádným vypnutím, nebo jejich lepším "načasováním" pomocí časovačů s předstihem. Názorný příklad: Pokud by se všichni obyvatelé Rakouska vyhnuli spotřebě energie v pohotovostním režimu, ušetřil by se téměř trojnásobek roční spotřeby energie domácností města Salcburk. To samozřejmě platí i pro podniky (viz zde).

Prvním krokem by proto měla být identifikace tzv. žroutů energie. Kde je potenciál úspor (např. v oblasti osvětlení, výroby, vytápění)? Osvětlení v kancelářích může představovat až 50 % a v komerčních prostorách až 22 % nákladů na elektřinu. Pomocí pohybových čidel nebo technologie LED lze spotřebu elektrické energie výrazně snížit. K energeticky účinnému chování již při nákupu nových výrobků a zařízení mohou pomoci formulované pokyny pro zadávání veřejných zakázek.

2) Zavedení systémů energetického managementu a strategické řešení otázky "spotřeby energie"

Systém energetického managementu, např. podle normy ISO 50001, se jednoznačně zaměřuje na příslušnou spotřebu energie v podniku. Jedná se o systematický a cílevědomý přístup k optimalizaci využívání energie. Základem je čistá analýza současného stavu, na níž je postaven proces energetického plánování (včetně definice cílů, opatření, zdrojů a odpovědnosti, jakož i kontroly efektivní realizace). To vytváří základ pro neustálé zlepšování. Společnosti, které s ISO 50001 začaly před několika lety, jsou v současné době v lepší pozici pro zvládání současných výzev. S ISO 50001 - jádrem procesu energetického plánování - položily certifikované společnosti také pevný základ pro přípravu bilancí skleníkových plynů, které jsou vyžadovány stále více.

Axel Dick pokračuje: "Zde doporučujeme jako normativní základ normu ISO 14064, protože na ni výslovně odkazuje i nařízení EU o taxonomii v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu." Ověřování podle ISO 14064, části 1 a 2, také umožňuje společnostem ověřovat jejich skleníkové plyny (Grenn House Gas protocol) a zlepšovat jejich bilanci GHG na úrovni organizace nebo projektu.

3) Věnujte pozornost dotacím

Mnoho malých a středních podniků možná neví, že systémy energetického managementu nejsou určeny pouze pro velké společnosti. V současné době existují v Rakousku dokonce speciální dotace pro malé a střední podniky, v rámci kterých každý podnik získá dotaci až 50 000 eur na zavedení systému energetického managementu. Veškeré náklady spojené se zavedením systému energetického managementu, jako je poradenství, školení nebo certifikace, jsou dotovány společností aws (Austria Wirtschaftsservice GmbH), a to bez ohledu na odvětví.

4) Vytvořte tým

Při jakémkoli úsilí o energetickou účinnost je užitečné, když je různými agendami ve firmě pověřen tým. Tím je zajištěno, že všechny procesy jsou strategicky plánovány, prováděny a průběžně zlepšovány centrálně jedním orgánem. Energetičtí manažeři například sestavují energetické bilance, identifikují potenciální úspory, plánují a realizují opatření, a tím průběžně aktualizují proces energetického plánování. Současně však vyžaduje angažovanost vedoucích pracovníků a jejich vzorové působení v tomto směru.

5) Zvyšování informovanosti zaměstnanců

Systém energetického managementu nebo energetičtí úředníci mohou mít pozitivní vliv zevnitř a významně přispět ke zvýšení informovanosti. To se může projevit zvýšenou motivací zaměstnanců, protože všichni táhnou za jeden provaz a jako ambasadoři značky to přenášejí i na ostatní.

Důležité jsou také neustálé diskuse na toto téma (např. zda se na konci pracovního dne vypínají spotřebiče, zda je opravdu nutné pouštět klimatizaci nebo topení na plný výkon), aby se lidé přesvědčili o přímých výhodách a možnostech úspory energie.

Těšíme se, že se  na nás obrátíte. Rádi vám kdykoli zodpovíme vaše dotazy a poskytneme další informace.

26. Led 2023

Implementace změn ISO 27002:2022

Praktický jednodenní online kurz

24. Led 2023

Proč je ESG pro organizace stále důležitější

Více udržitelnosti pro ekonomiku

09. Led 2023

Systematický přístup k řízení procesů

06. Led 2023

Katalog služeb Quality Austria 2023

Rozšiřujte své znalosti, posilte svou pozici

08. Lis 2022

Série článků od 3 odborníků: část 3.

Osvědčené postupy Siemens

24. Říj 2022

HACCP Rev. 2020

Zveřejněny nové pokyny EU k zavádění systémů řízení bezpečnosti potravin

17. Říj 2022

14. říjen Světový den standardizace

Jak nás normy přibližují k cílům udržitelného rozvoje

23. Zář 2022

Bezplatný webinář 29. 9. 2022

První ze série webinářů "Firmy a kvalita - osvědčená řešení" (v německém jazyce)

21. Zář 2022

Série článků od 3 odborníků: část 2.

Podpora digitalizace prostřednictvím integrovaného systému řízení

15. Zář 2022

GRI – globální iniciativa pro podávání zpráv

Nová verze standardu GRI

29. Srp 2022

Quality Austria získala ocenění kununu Top Company 2022

Oblíbený zaměstnavatel

25. Srp 2022

Série článků od 3 odborníků: část 1.

Digitální dvojče

+420 733 180 494