07. Kvě 2024

Díky těmto 5 tipům mohou mít společnosti reportovací povinnosti pod kontrolou

Stavět na stávajících systémech

DI Axel Dick, MSc, vedoucí oddělení pro rozvoj podnikání v oblasti životního prostředí a energetiky, ESG, a Anneli Fischer, MSc, vedoucí oddělení ESG, na fóru Qualityaustria Forum 2024 © Anna Rauchenberger

Nové povinnosti a předpisy v oblasti výkaznictví, jako jsou evropské standardy pro vykazování udržitelného rozvoje (ESRS / European Sustainability Reporting Standards), vyvolávají ve vedení mnoha společností nervozitu. Mnohé z nových předpisů však vycházejí ze stávajících certifikací ISO a lze je poměrně snadno implementovat na základě integrovaných systémů řízení orientovaných na budoucnost.

Taxonomie EU, zákon o dodavatelském řetězci, směrnice o vykazování udržitelného rozvoje podniků (CSRD), digitální dostupnost a ESRS - pro mnoho společností jsou nové směrnice a povinnosti v oblasti výkaznictví zpočátku výzvou. Axel Dick a Anneli Fischerová, kteří jsou ve společnosti Quality Austria zodpovědní za CSR a ESG, doporučují vycházet ze stávajících certifikací a procesů ISO a poskytují pět tipů pro implementaci ESRS.

"Povinnost podávat zprávy je nezbytná pro vytvoření jednotných standardů kvality na evropské úrovni a pro zajištění transparentnosti a vodítek pro rozhodovací orgány. Společnosti, které již pracují s integrovanými systémy řízení a jsou certifikovány, mají jasnou výhodu, protože plánované povinnosti podávání zpráv vycházejí z mnoha stávajících certifikací ISO," říká Axel Dick, vedoucí oddělení pro rozvoj podnikání v oblasti životního prostředí a energetiky, ESG Quality Austria.

"Udržitelnost již není okrajovým tématem, ale stala se standardem a hlavním proudem. Je vodítkem pro spotřebitele, odpovědnému řízení podniku přikládají význam i potenciální zaměstnanci. Společnosti by měly povinnost podávat zprávy vnímat nikoli jako povinnost, ale jako příležitost. Tato kritéria budou v budoucnu stále více zohledňovat i ti, kteří dělají finanční rozhodnutí. Koneckonců zájmové skupiny, jako jsou investoři nebo potenciální partneři pro spolupráci, budou zprávy o udržitelnosti využívat k vyhodnocování dobrého jména a reputace společností. V budoucnu budou na základě těchto zjištění přijímána investiční rozhodnutí," říká Anneli Fischerová, vedoucí oddělení ESG ve společnosti Quality Austria.

1) Vytvořte zastřešující týmy

Stejně jako většina ohlašovacích povinností je i ESRS průřezovou záležitostí. Odborníci z Quality Austria doporučují vytvořit projektové skupiny, které pokryjí různé oblasti podniku a společně vypracují cíle a především harmonogramy. Tímto způsobem lze zapojit různé zainteresované strany a zároveň příslušným oddělením zpětně sdělovat zjištěné výsledky.

2) Identifikace nedostatků

Po určení týmu se doporučuje provést analýzu mezer mezi budoucími potřebami a stávajícím systémem řízení. Z ní lze odvodit konkrétní pracovní úkoly. Komplexní interní analýzy v kombinaci s tvorbou harmonogramů navíc identifikují mezery v interních kompetencích, které by měly být včas odstraněny.

Společnost Quality Austria nabízí například akreditovaný kurz Sustainability and ESG Management a také speciální semináře o bilancování skleníkových plynů nebo v oblasti oběhového hospodářství. Více informací se dozvíte zde!

3) Zavedení konceptu dvojí významnosti

Zásada dvojí významnosti zavazuje společnosti k tomu, aby udržitelnost posuzovaly ze dvou různých hledisek a jejich vzájemného působení. Aspekt udržitelnosti splňuje kritéria dvojí významnosti, pokud je podstatný buď z pohledu "zvenčí dovnitř" (vliv okolí na firmu), nebo z pohledu "zevnitř ven" (vliv firmy na okolí), nebo z obou těchto pohledů. Analýza dvojí významnosti se provádí ve třech krocích:

  1. pochopení kontextu
  2. identifikace významných témat a jejich dopadů
  3. posouzení významnosti, které vede k vytvoření konečného seznamu pro vykazování udržitelnosti

Zde mohou společnosti certifikované podle ISO vycházet z analýzy kontextu vyžadované v normách ISO 9001 (řízení kvality), ISO 14001 (environmentální řízení), ISO 45001 (řízení bezpečnosti a ochrany zdraví), ISO 37001 (protikorupční řízení) a mnoha dalších.

4) Sladění parametrů KPI a definic cílů s ESRS

Stávající klíčové ukazatele výkonnosti (Key Performance Indicators) mohou být pro ESRS důležitým referenčním zdrojem. Současně mnoho certifikátů ISO již splňuje klíčové aspekty nových povinností v oblasti podávání zpráv. Synchronizace zabraňuje duplicitnímu vykazování.

5) Využijte rok 2025 k otestování

Žádná premiéra se nekoná bez generální zkoušky. Odborníci z Quality Austria proto doporučují spustit testovací režim v roce 2025, než povinnost podávat zprávy vstoupí  v roce 2026 v platnost pro velké podniky a v roce 2027 pro kotované malé a střední podniky.

"Díky všem přípravným krokům na ESRS vytvářejí integrované systémy řízení pevný základ pro podávání zpráv o ESG a udržitelnosti. Na jejich základě lze jazykový svět ISO přeložit do jazykového světa ESG a naopak. Tento "aha" efekt, kdy si odpovědné osoby uvědomí, že již nyní plní mnoho aspektů nových reportingových povinností, je pro mnoho z nich příjemným překvapením" říká Dick.

Naše produktová řada: Udržitelnost a ESG management

06. Čvn 2024

Vzdělávací kurzy na míru

5 dobrých důvodů, proč se vám mohou vyplatit

31. Kvě 2024

Nové požadavky ISO

Změna klimatu se dostává do centra pozornosti norem systému řízení

29. Dub 2024

28. duben – Světový den BOZP

Vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí

23. Dub 2024

Den země

22. dubna slavíme Světový den Země

19. Dub 2024

Nadprůměrně vysoká míra doporučení pro Quality Austria

Společně dosahujeme skvělých výkonů

09. Dub 2024

Plánované úpravy ISO 14001

Co můžeme očekávat od plánované revize ISO 14001?

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

11. Bře 2024

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Nová publikace EN ISO 45001:2023

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

13. Úno 2024

qualityaustria Forum 2024

Kvalita jako "všeuměl a odborník na vše"

+420 733 180 494