06. Čvn 2023

Světový den životního prostředí

3 důležité body na cestě k větší udržitelnosti

Světový den životního prostředí se koná tradičně 5. 6. s cílem zvýšit povědomí o udržitelnosti a díky tomu přivést lidi na celém světě, aby žili udržitelněji.

Cílem je upozornit na rozumné využívání zdrojů a zachování přirozené regenerační schopnosti. V tomto článku jsme pro vás shrnuli několik kroků, které můžete podniknout, abyste dosáhli větší udržitelnosti - přesněji řečeno, abyste transformovali své ekonomické aktivity na udržitelnou cestu.

1) Zformulujte si udržitelnou nebo oběhovou vizi!

Změna vždy začíná jasnou vizí. Ta by v ideálním případě měla zahrnovat strategii, procesy nebo opatření: to vše je důležité pro uskutečnění udržitelné transformace a v konečném důsledku pro vytvoření dlouhodobých cílů. Jasně formulovaná, konkrétní vize podniku poskytuje zaměstnancům, zákazníkům, partnerům a dalším zainteresovaným stranám záchytné body a orientaci v účelu organizace "v širších souvislostech".

Jako podpůrný nástroj a určitý kompas by zde měly být zmíněny systémy udržitelného rozvoje a environmentálního managementu. Slouží například k neustálému zlepšování udržitelnosti nebo environmentální výkonnosti a také k systematickému sledování toho, zda bylo cílů dosaženo, do jaké míry existuje potenciál ke zlepšení a zda je ještě prostor pro úpravy. Rozhodně tak poskytují jasnou orientaci při realizaci úsilí o udržitelnost.

2) Vybudujte týmy, zapojte do dění všechny a vytvořte odpovídající firemní kulturu

"Na palubě" jsme všichni bez rozdílu. Je proto důležité zapojit celý tým a různá oddělení od samého začátku. Čím lépe příslušné zúčastněné strany pochopí význam, souvislosti i strategie a cíle, tím lépe bude implementace fungovat. Toho lze docílit ať už prostřednictvím schůzek, školení, workshopů, osvětových opatření nebo např. interních platforem. Lidé, kterých se nové procesy dotýkají, rozumí jim a cítí se být jejich součástí, jsou následně o to více motivováni k implementaci.

Struktury a procesy je třeba dodržovat napříč společností, resp. jedním z rozhodujících faktorů je i správný vzor shora.

Přesvědčivé vysvětlení, proč jsou určité procesy nebo transformace směrem k oběhovému nebo udržitelnému způsobu práce nezbytné, pomáhá k porozumění. V neposlední řadě - a to je velmi důležité - buďte otevření návrhům na zlepšení.

V ISO managementu se často hovoří o procesu neustálého zlepšování neboli cyklu plan-do-check-act, v němž se neustále vyhodnocuje, do jaké míry jsou přijatá opatření účinná, zda byla provedena efektivně, nebo zda ještě mohou existovat nedostatky, které se pak na základě analýz konkrétních příčin odstraňují.

3) Získání odborných dovedností

Zejména v případě "novějších témat", jako je oběhové hospodářství, bilance skleníkových plynů nebo nové povinnosti zveřejňování informací v oblasti ESG, které budou povinné od roku 2025 podle směrnice o podávání zpráv o udržitelném rozvoji podniků (CSRD), je důležité nejprve si vytvořit představu o požadavcích, příležitostech a rizicích i možných dopadech. Je důležité vytvořit si společný obraz, určit nedostatky, identifikovat a získat příslušné kvalifikace, aby bylo možné následně efektivně nastavit implementaci.

Environmentální manažeři disponují normativním, právním, vědeckým a technickým know-how, které jim umožní systematicky přistupovat k tématu environmentálního řízení, podporovat management a podporovat zaměstnance v motivaci a zvyšování povědomí.

Stejně tak se do popředí dostává i význam manažerů ESG. Environmentální, sociální a správní řízení (ESG) se stále více vyvíjí v nedílnou součást vyšší odpovědnosti v celém hodnotovém řetězci společností. Lidé s odpovídajícím vzděláním znají zásady a základní otázky společenské odpovědnosti a jsou schopni integrovat související strategie a procesy.

Specifické know-how je vyžadováno také s ohledem na oběhové hospodářství. Lidé, kteří se zabývají orientací na oběhové hospodářství - například kouči pro transformaci cirkulární ekonomiky (Circular Globe Transformation Coaches) - jsou také stále žádanější.

Zároveň stále více podniků bilancuje své přímé a nepřímé skleníkové plyny (GHG), aby měly výchozí bod pro případný plán snižování GHG až k cíli klimatické neutrality. Odpovídající školení a další vzdělávání v této oblasti jsme pro Vás připravili zde: Vykazování uhlíkové stopy dle ISO 14064

Pokud si podniky i jednotlivci toto nové, specifické know-how osvojí, získávají strategickou výhodu. Je důležité neustále zvažovat nové požadavky a pokládat si otázky, co to znamená pro vlastní cíle a procesy.

Zůstaňte s námi v kontaktu:

22. Srp 2023

Úspěchy našich klientů

Ocenění pro ÚPV

15. Srp 2023

ISO 9001 se bude revidovat

Rozhodnuto o revizi mezinárodní normy kvality

03. Srp 2023

Management kvality? Klíč k úspěchu

Výhody pro jednotlivce i firmy

20. Čvc 2023

Od teorie k praxi: příklad skupiny OMV

Příklady z praxe

03. Čvc 2023

Chystá se revize normy ISO 9001?

Komentář Mag. Dr. Anni Koubek

27. Čvn 2023

Čím se vlastně zabývají…

Manažeři systému řízení rizik

29. Kvě 2023

Aby audity přinášely přidanou hodnotu

Tipy E. Hofstätter-Kollarich, BSc

15. Kvě 2023

Koncepce oběhového hospodářství

Termíny kurzu pro rok 2023

15. Kvě 2023

Vykazování uhlíkové stopy

Jednodenní online kurz

09. Kvě 2023

IFS Food verze 8 zveřejněna

Bezpečnější jídlo, lepší zdraví

28. Dub 2023

Bezpečné a zdravé pracovní prostředí

Jak učinit práci bezpečnější a zdravější

14. Dub 2023

Jak důležitá je funkce ESG manažerů

Skrytí hrdinové

+420 733 180 494