06. Čvn 2023

Světový den životního prostředí

3 důležité body na cestě k větší udržitelnosti

Světový den životního prostředí se koná tradičně 5. 6. s cílem zvýšit povědomí o udržitelnosti a díky tomu přivést lidi na celém světě, aby žili udržitelněji.

Cílem je upozornit na rozumné využívání zdrojů a zachování přirozené regenerační schopnosti. V tomto článku jsme pro vás shrnuli několik kroků, které můžete podniknout, abyste dosáhli větší udržitelnosti - přesněji řečeno, abyste transformovali své ekonomické aktivity na udržitelnou cestu.

1) Zformulujte si udržitelnou nebo oběhovou vizi!

Změna vždy začíná jasnou vizí. Ta by v ideálním případě měla zahrnovat strategii, procesy nebo opatření: to vše je důležité pro uskutečnění udržitelné transformace a v konečném důsledku pro vytvoření dlouhodobých cílů. Jasně formulovaná, konkrétní vize podniku poskytuje zaměstnancům, zákazníkům, partnerům a dalším zainteresovaným stranám záchytné body a orientaci v účelu organizace "v širších souvislostech".

Jako podpůrný nástroj a určitý kompas by zde měly být zmíněny systémy udržitelného rozvoje a environmentálního managementu. Slouží například k neustálému zlepšování udržitelnosti nebo environmentální výkonnosti a také k systematickému sledování toho, zda bylo cílů dosaženo, do jaké míry existuje potenciál ke zlepšení a zda je ještě prostor pro úpravy. Rozhodně tak poskytují jasnou orientaci při realizaci úsilí o udržitelnost.

2) Vybudujte týmy, zapojte do dění všechny a vytvořte odpovídající firemní kulturu

"Na palubě" jsme všichni bez rozdílu. Je proto důležité zapojit celý tým a různá oddělení od samého začátku. Čím lépe příslušné zúčastněné strany pochopí význam, souvislosti i strategie a cíle, tím lépe bude implementace fungovat. Toho lze docílit ať už prostřednictvím schůzek, školení, workshopů, osvětových opatření nebo např. interních platforem. Lidé, kterých se nové procesy dotýkají, rozumí jim a cítí se být jejich součástí, jsou následně o to více motivováni k implementaci.

Struktury a procesy je třeba dodržovat napříč společností, resp. jedním z rozhodujících faktorů je i správný vzor shora.

Přesvědčivé vysvětlení, proč jsou určité procesy nebo transformace směrem k oběhovému nebo udržitelnému způsobu práce nezbytné, pomáhá k porozumění. V neposlední řadě - a to je velmi důležité - buďte otevření návrhům na zlepšení.

V ISO managementu se často hovoří o procesu neustálého zlepšování neboli cyklu plan-do-check-act, v němž se neustále vyhodnocuje, do jaké míry jsou přijatá opatření účinná, zda byla provedena efektivně, nebo zda ještě mohou existovat nedostatky, které se pak na základě analýz konkrétních příčin odstraňují.

3) Získání odborných dovedností

Zejména v případě "novějších témat", jako je oběhové hospodářství, bilance skleníkových plynů nebo nové povinnosti zveřejňování informací v oblasti ESG, které budou povinné od roku 2025 podle směrnice o podávání zpráv o udržitelném rozvoji podniků (CSRD), je důležité nejprve si vytvořit představu o požadavcích, příležitostech a rizicích i možných dopadech. Je důležité vytvořit si společný obraz, určit nedostatky, identifikovat a získat příslušné kvalifikace, aby bylo možné následně efektivně nastavit implementaci.

Environmentální manažeři disponují normativním, právním, vědeckým a technickým know-how, které jim umožní systematicky přistupovat k tématu environmentálního řízení, podporovat management a podporovat zaměstnance v motivaci a zvyšování povědomí.

Stejně tak se do popředí dostává i význam manažerů ESG. Environmentální, sociální a správní řízení (ESG) se stále více vyvíjí v nedílnou součást vyšší odpovědnosti v celém hodnotovém řetězci společností. Lidé s odpovídajícím vzděláním znají zásady a základní otázky společenské odpovědnosti a jsou schopni integrovat související strategie a procesy.

Specifické know-how je vyžadováno také s ohledem na oběhové hospodářství. Lidé, kteří se zabývají orientací na oběhové hospodářství - například kouči pro transformaci cirkulární ekonomiky (Circular Globe Transformation Coaches) - jsou také stále žádanější.

Zároveň stále více podniků bilancuje své přímé a nepřímé skleníkové plyny (GHG), aby měly výchozí bod pro případný plán snižování GHG až k cíli klimatické neutrality. Odpovídající školení a další vzdělávání v této oblasti jsme pro Vás připravili zde: Vykazování uhlíkové stopy dle ISO 14064

Pokud si podniky i jednotlivci toto nové, specifické know-how osvojí, získávají strategickou výhodu. Je důležité neustále zvažovat nové požadavky a pokládat si otázky, co to znamená pro vlastní cíle a procesy.

Zůstaňte s námi v kontaktu:

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

21. Bře 2024

ESG: povinná výbava, která dává smysl

Proč je školení ESG stále důležitější

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

11. Bře 2024

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Nová publikace EN ISO 45001:2023

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

13. Úno 2024

qualityaustria Forum 2024

Kvalita jako "všeuměl a odborník na vše"

11. Led 2024

Nejnovější informace k ISO 9001

Aktuality z prosincového zasedání!

04. Led 2024

Optimální symbióza

ISO 27001 a Compliance Management

21. Lis 2023

ISO 37301 jako konkurenční výhoda

O významu systému řízení shody

16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

06. Lis 2023

ISO 27001 – přínosy a význam

Norma pro bezpečnost informací

+420 733 180 494