10. Bře 2022

Our quality, my contribution

27. qualityaustria Forum

Digitální transformace, touha po bezpečnosti a odolnosti, cirkulární ekonomika a individualizace – to jsou trendy, které v současnosti určují naše životy. Podstatná je však zároveň touha po individuálním sebeurčení, seberealizaci a osobní svobodě volby.

 

Společenská očekávání, potřeby na trhu a požadavky na nové produkty jsou dynamické a neustále se mění. V důsledku toho musí být pojem „kvalita“ neustále předefinováván a rozšiřován o aktuální aspekty. Dobrým příkladem je v tomto směru například udržitelnost – ve smyslu recyklovatelných produktů a služeb. Tento aspekt již není, tak jako tomu bylo ještě před pár lety „chvályhodnou přidanou hodnotou“, etabloval se totiž  už jako „must-have“ - tedy přístup, který je brán jako prakticky nezbytný.

Být součástí změny

Digitalizace a konektivita také urychlily trend individualizace. Uvědomit si sám sebe a mít slovo v rozhodování je považováno za přelomový kulturní princip naší doby – akcelerovaný neustále se zvyšujícím počtem možností rozhodování a rostoucí touhou po sebeurčení. Ze spotřebitelů se stávají "prosumes (tedy lidé, kteří vyrábějí - "producers" a zároveň spotřebovávají - "consumers"), kteří si neustále vyměňují informace a přispívají k dalšímu rozvoji produktů, služeb a v konečném důsledku i vnímané kvality.

 

Do centra pozornosti se dostává angažovanost jednotlivých lidí. Mezi vůlí věci utvářet a touhou po osobní odpovědnosti je třeba jednat proaktivně. Chce to odvahu zkoušet nové věci a převzít zodpovědnost za krok vpřed. Takoví lidé rozvíjejí nápady, budují sítě a proaktivně řeší problémy. Zároveň jsou průkopníky v určování trendů a rozhodování – v tom smyslu, že vystupují jako odvážné vzory a chtějí motivovat nebo pohánět ostatní, aby sami dělali pokroky. Moderní vedení je proto vedle dalších principů založeno také na společné vizi všech zúčastněných.

Odborné know-how spojené s analýzami trendů

  • Jaký je váš osobní příspěvek a vaše vlastní odpovědnost za vytváření kvality?
  • Do jaké míry můžeme sladit udržitelnost, ochranu klimatu, bezpečnost výrobků, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, sociální odpovědnost a cirkulární ekonomiku s kvalitou, aniž bychom museli dělat kompromisy?
  • Jaké nové strategie organizace vyvíjejí, aby v současné éře digitalizace a globalizace nepůsobily jako autonomní jednotky, ale jako součást různých ekosystémů?
  • Jak se daří propojování kompetencí s jinými organizacemi nebo technickými odborníky a jaké efekty lze očekávat?

 

Pokud si vy či vaši kolegové kladete podobné otázky, pokud o nich diskutujete v průběhu rozhodování ve vašich firmách nebo pokud máte zájem zjistit, jak s těmito trendy v současném globálním světě nakládají jiní, nenechte si ujít

27. qualityaustria Forum

16. 3. 2022 v Salzburgu.

Letošní ročník naší konference se poprvé v historii bude konat jako hybridní akce - zúčasnit se můžete jak osobně v Salzburgu, tak online!

V průběhu 27. fóra qualityaustria tak nejen postavíme most mezi širokým chápáním kvality a osobní seberealizací. Díky online přístupu postavíme i most do celého světa. Srdečně vás zveme a budeme rádi, pokud se stanete jeho součástí.

V případě vašeho zájmu se prosím registrujte prostřednicvím AnmeldungSV@qualityaustria.com

 

Cílová skupina:

  • Členové představenstva a jednatelé
  • Systémoví manažeři a manažeři pro životní prostředí, bezpečnost práce, energetiku, řízení rizik, manažeři kvality
  • Personalisté
  • Interní a externí auditoři
  • Konzultanti
  • Média

Plánujete-li zúčastnit se 27. qualityaustria hybridní konference osobně, připravili jsme pro vás jednoduchou infomapu

+420 733 180 494