27. Dub 2022

CEO Mag. Christoph Mondl &
CEO Mag. Dr. Werner Paar a jejich ohlédnutí za první hybridní konferencí společnosti
v rozhovoru o budoucnosti Quality Austria

O kvalitě ve změně i plánech do budoucna

Mag. Christoph Mondl (vlevo) & Mag. Dr. Werner Paar (vpravo)
© annarauchenberger.com / Anna Rauchenberger

„Naše kvalita, můj příspěvek: digitální, cirkulární, bezpečný“ - motto, jež zaštítilo nedávno proběhlé 27. qualityaustria fórum. Noví jednatelé Quality Austria - Mag. Christoph Mondl a Mag. Dr. Werner Paar - přivítali na Salcburském kongresu a před obrazovkami počítačů více než 800 specialistů a osob s rozhodovací pravomocí z oblasti zajišťování kvality. Po ukončení fóra se s námi nejen podělili o své dojmy z této první hybridní konference společnosti, ale zhodnotili i posledních několik měsíců a podívali se na budoucnost Quality Austria.

Oba působíte ve vedení Quality Austria od listopadu 2021. Které momenty či události od vašeho nástupu do funkce byste rádi vyzdvihli?

Werner Paar: Díky diskusím s naším týmem v Linci a Vídni a také s našimi mezinárodními partnery si od samého počátku dennodenně všímáme, že kvalita je pro všechny naše zaměstnance, auditory, školitele, hodnotitele a experty jedním z nejdůležitějších faktorů. A jsme rádi, že takto to vnímáme nejen interně, ale, že stejně nás posuzují také naši zákazníci a další zainteresované strany. Tato motivace je rozhodně jednou z věcí, které je třeba vyzdvihnout a velmi nám usnadnila začátek našeho každodenního řízení společnosti Quality Austria.

Dalším velkým milníkem pro nás bylo 27. fórum qualityaustria, které se konalo v polovině března jako hybridní akce jak v Salcburku, tak i virtuálně. Ohlasy byly a jsou velmi pozitivní a poděkování rozhodně patří našim zaměstnancům, kteří odvedli neuvěřitelnou práci ať již předem při plánování, přípravě a organizaci či následně během akce na místě i online.

Motto 27. fóra qualityaustria se točilo kolem pojmu „Naše kvalita“. Jak se mění kvalita v čase a kudy vede cesta?

Christoph Mondl: Kvalita jako taková není časově vymezený pojem, ale vždy záleží na příslušném základním pojetí společnosti. Chápání kvality je proto nutné neustále přizpůsobovat a rozšiřovat. Na kvalitu jsme si všichni zvykli. Pokud nebudete brát ohled na jednotlivé kvalitativní znaky produktů a služeb, neobstojíte ani na trhu.

Koncept kvality se již dávno vzdálil od čisté orientace na produkt nebo zákazníka a směřuje k holistickému pohledu zúčastněných stran a uvědomění si, že například udržitelnost, bezpečnost a digitální vlastnosti také významně přispívají k vnímání kvality. Tato změna kvality byla samozřejmě poháněna vývojem, jako je globalizace, změna klimatu nebo digitalizace, a potřebou čelit těmto megatrendům odpovídajícími produkty a službami.

Dalším mottem, které bylo na fóru qualityaustria zdůrazňováno byl pojem „Můj příspěvek“, tedy individuální příspěvek jednotlivých lidí nebo jejich sebeurčení. Proč jsou tato klíčová slova tak důležitá?

Werner Paar: Kvalita se týká nás všech a k „celkovému obrazu“  tak musí jednoduše přispět každý. Jednat samostatně znamená vzít svůj život do vlastních rukou a neschovávat se za jednání celé společnosti. V této souvislosti je však také důležité, aby všichni táhli za jeden provaz, pracovali, spolupracovali a komunikovali spolu. V této souvislosti se často hovoří o „spoluzodpovědnosti“ nebo „spoluindividualizaci“. Význam komunit přitom nabývá na významu a umístění jedinců ve společnosti se více mění směrem k soudržnosti.

Jak je strukturován tým Quality Austria? Kam chcete společnost vést a co je v tomto ohledu pro vás oba důležité?

Christoph Mondl: Náš tým je skvěle poskládaný, naši zaměstnanci jsou velmi zdatní. K úspěchu Quality Austria přispívá každý stejnou měrou. Naši auditoři, hodnotitelé, školitelé... ti všichni v převážné většině primárně sami pocházejí z podnikové praxe, takže s sebou přinášejí aktuální poznatky. A to je bonus, kterého si všímají i naši zákazníci. Jsme hrdí na to, že naše motto „Úspěch s kvalitou“ vnímá i okolní svět. Jsme přesvědčeni, že tímto krédem budeme i nadále žít každý den a těšíme se na úspěšnou budoucnost!

Jaké jsou vaše plány s Quality Austria? Existují určité produktové oblasti, které by se měly rozšířit?

Christoph Mondl: Již nyní vedeme intenzivní rozhovory se zaměstnanci Quality Austria, abychom s nimi během několika příštích měsíců vyvinuli strategii a pronikli do nových oblastí podnikání. V první řadě je pro nás důležité podívat se „dovnitř“ a teprve potom iniciovat další kroky.

Werner Paar: Budeme samozřejmě pokračovat ve stanovování tematických priorit, mezi něž v poslední době patří např. Circular Globe pro cirkulární řízení organizací. Velmi aktivní jsme také v oblasti digitální ekonomiky,  ve které nabízíme jak firemní, tak personální certifikace a školení. V tomto oboru hrají zásadní roli naše dceřiné společnosti CIS (v oblasti IT bezpečnosti) nebo QMD Services (v oblasti zdravotnických produktů).

 

představitelé českého a slovenského zastoupení Quality Austria & CIS: Ing. Petr Kopecký, Ph.D. (vlevo) a Ing. Matúš Kisela, Ph.D. (vpravo)
© wildbild / Doris Wild

Přestože 27. qualityaustria forum je již minulostí, stále máte možnost shlédnout některé z nejzajímavějších momentů na našem kanálu YouTube

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

21. Bře 2024

ESG: povinná výbava, která dává smysl

Proč je školení ESG stále důležitější

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

11. Bře 2024

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Nová publikace EN ISO 45001:2023

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

13. Úno 2024

qualityaustria Forum 2024

Kvalita jako "všeuměl a odborník na vše"

11. Led 2024

Nejnovější informace k ISO 9001

Aktuality z prosincového zasedání!

04. Led 2024

Optimální symbióza

ISO 27001 a Compliance Management

21. Lis 2023

ISO 37301 jako konkurenční výhoda

O významu systému řízení shody

16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

06. Lis 2023

ISO 27001 – přínosy a význam

Norma pro bezpečnost informací

+420 733 180 494