27. Dub 2022

CEO Mag. Christoph Mondl &
CEO Mag. Dr. Werner Paar a jejich ohlédnutí za první hybridní konferencí společnosti
v rozhovoru o budoucnosti Quality Austria

O kvalitě ve změně i plánech do budoucna

Mag. Christoph Mondl (vlevo) & Mag. Dr. Werner Paar (vpravo)
© annarauchenberger.com / Anna Rauchenberger

„Naše kvalita, můj příspěvek: digitální, cirkulární, bezpečný“ - motto, jež zaštítilo nedávno proběhlé 27. qualityaustria fórum. Noví jednatelé Quality Austria - Mag. Christoph Mondl a Mag. Dr. Werner Paar - přivítali na Salcburském kongresu a před obrazovkami počítačů více než 800 specialistů a osob s rozhodovací pravomocí z oblasti zajišťování kvality. Po ukončení fóra se s námi nejen podělili o své dojmy z této první hybridní konference společnosti, ale zhodnotili i posledních několik měsíců a podívali se na budoucnost Quality Austria.

Oba působíte ve vedení Quality Austria od listopadu 2021. Které momenty či události od vašeho nástupu do funkce byste rádi vyzdvihli?

Werner Paar: Díky diskusím s naším týmem v Linci a Vídni a také s našimi mezinárodními partnery si od samého počátku dennodenně všímáme, že kvalita je pro všechny naše zaměstnance, auditory, školitele, hodnotitele a experty jedním z nejdůležitějších faktorů. A jsme rádi, že takto to vnímáme nejen interně, ale, že stejně nás posuzují také naši zákazníci a další zainteresované strany. Tato motivace je rozhodně jednou z věcí, které je třeba vyzdvihnout a velmi nám usnadnila začátek našeho každodenního řízení společnosti Quality Austria.

Dalším velkým milníkem pro nás bylo 27. fórum qualityaustria, které se konalo v polovině března jako hybridní akce jak v Salcburku, tak i virtuálně. Ohlasy byly a jsou velmi pozitivní a poděkování rozhodně patří našim zaměstnancům, kteří odvedli neuvěřitelnou práci ať již předem při plánování, přípravě a organizaci či následně během akce na místě i online.

Motto 27. fóra qualityaustria se točilo kolem pojmu „Naše kvalita“. Jak se mění kvalita v čase a kudy vede cesta?

Christoph Mondl: Kvalita jako taková není časově vymezený pojem, ale vždy záleží na příslušném základním pojetí společnosti. Chápání kvality je proto nutné neustále přizpůsobovat a rozšiřovat. Na kvalitu jsme si všichni zvykli. Pokud nebudete brát ohled na jednotlivé kvalitativní znaky produktů a služeb, neobstojíte ani na trhu.

Koncept kvality se již dávno vzdálil od čisté orientace na produkt nebo zákazníka a směřuje k holistickému pohledu zúčastněných stran a uvědomění si, že například udržitelnost, bezpečnost a digitální vlastnosti také významně přispívají k vnímání kvality. Tato změna kvality byla samozřejmě poháněna vývojem, jako je globalizace, změna klimatu nebo digitalizace, a potřebou čelit těmto megatrendům odpovídajícími produkty a službami.

Dalším mottem, které bylo na fóru qualityaustria zdůrazňováno byl pojem „Můj příspěvek“, tedy individuální příspěvek jednotlivých lidí nebo jejich sebeurčení. Proč jsou tato klíčová slova tak důležitá?

Werner Paar: Kvalita se týká nás všech a k „celkovému obrazu“  tak musí jednoduše přispět každý. Jednat samostatně znamená vzít svůj život do vlastních rukou a neschovávat se za jednání celé společnosti. V této souvislosti je však také důležité, aby všichni táhli za jeden provaz, pracovali, spolupracovali a komunikovali spolu. V této souvislosti se často hovoří o „spoluzodpovědnosti“ nebo „spoluindividualizaci“. Význam komunit přitom nabývá na významu a umístění jedinců ve společnosti se více mění směrem k soudržnosti.

Jak je strukturován tým Quality Austria? Kam chcete společnost vést a co je v tomto ohledu pro vás oba důležité?

Christoph Mondl: Náš tým je skvěle poskládaný, naši zaměstnanci jsou velmi zdatní. K úspěchu Quality Austria přispívá každý stejnou měrou. Naši auditoři, hodnotitelé, školitelé... ti všichni v převážné většině primárně sami pocházejí z podnikové praxe, takže s sebou přinášejí aktuální poznatky. A to je bonus, kterého si všímají i naši zákazníci. Jsme hrdí na to, že naše motto „Úspěch s kvalitou“ vnímá i okolní svět. Jsme přesvědčeni, že tímto krédem budeme i nadále žít každý den a těšíme se na úspěšnou budoucnost!

Jaké jsou vaše plány s Quality Austria? Existují určité produktové oblasti, které by se měly rozšířit?

Christoph Mondl: Již nyní vedeme intenzivní rozhovory se zaměstnanci Quality Austria, abychom s nimi během několika příštích měsíců vyvinuli strategii a pronikli do nových oblastí podnikání. V první řadě je pro nás důležité podívat se „dovnitř“ a teprve potom iniciovat další kroky.

Werner Paar: Budeme samozřejmě pokračovat ve stanovování tematických priorit, mezi něž v poslední době patří např. Circular Globe pro cirkulární řízení organizací. Velmi aktivní jsme také v oblasti digitální ekonomiky,  ve které nabízíme jak firemní, tak personální certifikace a školení. V tomto oboru hrají zásadní roli naše dceřiné společnosti CIS (v oblasti IT bezpečnosti) nebo QMD Services (v oblasti zdravotnických produktů).

 

představitelé českého a slovenského zastoupení Quality Austria & CIS: Ing. Petr Kopecký, Ph.D. (vlevo) a Ing. Matúš Kisela, Ph.D. (vpravo)
© wildbild / Doris Wild

Přestože 27. qualityaustria forum je již minulostí, stále máte možnost shlédnout některé z nejzajímavějších momentů na našem kanálu YouTube

06. Čvn 2024

Vzdělávací kurzy na míru

5 dobrých důvodů, proč se vám mohou vyplatit

31. Kvě 2024

Nové požadavky ISO

Změna klimatu se dostává do centra pozornosti norem systému řízení

07. Kvě 2024

5 tipů, jak mít reportovací povinnosti pod kontrolou

Stavět na stávajících systémech

29. Dub 2024

28. duben – Světový den BOZP

Vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí

23. Dub 2024

Den země

22. dubna slavíme Světový den Země

19. Dub 2024

Nadprůměrně vysoká míra doporučení pro Quality Austria

Společně dosahujeme skvělých výkonů

09. Dub 2024

Plánované úpravy ISO 14001

Co můžeme očekávat od plánované revize ISO 14001?

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

11. Bře 2024

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Nová publikace EN ISO 45001:2023

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

+420 733 180 494