01. Čvn 2021

It’s all about Leadership

5 tipů pro moderní vedení v době krize i po ní

Žijeme v době, která se vyznačuje neustálým kolísáním, nejistotou, komplexností a propojeností. Jinými slovy: Podmínky, kterým musí organizace a zejména vedoucí pracovníci v současné době čelit, jsou extrémně nestálé, nejisté, složité a ambivalentní.

Na jedné straně se pořád mění požadavky na home-office a práci na dálku, na straně druhé jsou zaměstnanci kvůli neustále rostoucí nejistotě v osobní oblasti napětí. Od vedoucích pracovníků na různých úrovních se očekává, že na tyto výzvy budou flexibilně a adekvátně reagovat, zároveň však, že budou usilovat o kontrolu a nezapomenou na smysl a cíle jejich organizace.

Připravili jsme pro vás několik tipů, jak v době krize i po ní pracovat se zaměstnanci a rozvíjet zásady moderního vedení.

1. Nová generace, nové požadavky

Generace Y (mileniálové, tedy všichni lidé narozeni v letech 1980–1999) a generace Z (narozeni v letech 2000 až dnes) přesně vědí, co chtějí: chtějí se aktivně účastnit dění ve společnosti, pracovat samostatně, vidět smysluplnost jejich jednání a mít „onu touhu pracovat“. Chtějí podnikovou kulturu založenou na důvěře, ne na hierarchické struktuře a hodně svobody ve významu „work-life balance“.

Pro manažery to při jednání se zaměstnanci představuje úkol vytvářet slibné perspektivy, sdílet vize a spíše než vést či řídit koučovat. Investujte do dalšího rozvoje svých zaměstnanců a umožněte jim účastnit se pro ně zajímavých školení. Last but not least: Mluvte s ostatními na rovinu a zapomeňte na to, že nejdříve je nutné si pevnou rukou získat respekt.

2. Zúčastněnost i bez přítomnosti

Zejména v době home-office potřebují kolegové cítit přítomnost ve smyslu té sociální či emocionální. Zaměstnanci se nesmí cítit opuštění se svými otázkami a starostmi, protože to pak nevyhnutelně vede ke ztrátě jistoty a nakonec i výkonu.

Ocenění v komunikaci často, i neúmyslně, chybí, přitom je nyní ještě důležitější než kdy jindy. Věnujte pozornost tomu, co se podařilo, vyjadřujte nadšení, projevujte optimismus a prohlubujte důvěru mezi zaměstnanci i manažery. Studie provedená společností Great Place to Work v lednu 2021 ukázala, že fyzická přítomnost není nutná, proto aby se zaměstnanci cítili „býti zapojeni a vyslyšeni“.

3. Důvěra a důvěryhodnost tvoří základ

Kontrola je fajn, důvěra je lepší: pro podporu úspěchu na dálku, je důvěra v současnosti důležitější než kdykoli předtím. K tomu je vždy zapotřebí dvou stran, tj. důvěra v zaměstnance i důvěra zaměstnanců v akce vedení. Transparentní a srozumitelná komunikace, upřímný optimismus i spravedlivé zapojení všech zaměstnanců, to vše posiluje kulturu důvěry v dané organizaci.

4. Agilní vedení

V současné době je od vedoucích manažerů vyžadováno skutečně hodně: nezbytná přizpůsobivost, rychlost i odvaha. Agilní manažer zároveň přebírá i roli kouče: jinými slovy komunikuje se svými zaměstnanci jako rovný s rovným, vyjadřuje se jasně a upřímně a je otevřen nápadům i přípomínkám. Pro vedoucí zaměstnance je klíčové umět zvolit správné tempo a obhájit smysluplnost daných činností, tj. „jak“ a „proč“.

5. Cesta v krizi i z ní díky struktuře a systému

V případě nejhoršího scénáře může organizacím pomoci systém řízení kontinuity podnikání (BCMS), díky němuž mohou získat náskok a zabránit narušení provozu. Jasně definovaný krizový plán musí být zaměstnancům včasně a srozumitelně sdělen, protože jen zaměstnanci, kteří vědí, co mají  v krizové situaci dělat, reagují správně a rychleji dosáhnou požadovaného výstupu.

Závazek jako požadavek vedení

Téma vedení hraje rozhodující roli i v normách jako je ISO 9001 (management kvality), ISO 14001 (management životního prostředí) a ISO 45001 (management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dnešní nejvyšší vedení má před sebou nelehkou výzvu. Musí být schopno nejen efektivního řízení a podpory, ale také umět zahrnout do strategického plánování a rozhodování příslušné aspekty kvality, životního prostředí nebo bezpečnosti a hrát klíčovou vedoucí roli. Systém řízení kvality lze v organizaci efektivně implementovat a udržovat jen, pokud jde vrcholový management dobrým příkladem, podporuje neustálé zlepšování a plní stanovené cíle politiky kvality.

Požadavky na vedení se však neustále mění a aby i v této dynamické době byly systémy řízení co nejúčinnější, lze již v roce 2021 očekávat zahájení prací na revizi ISO 9001.

Paní Mgr. Anni Koubek, prokuristka Quality Austria pro oblast kvality a rozvoje podnikání přibližuje možnost revize normy ISO 9001: „Na trhu v současnosti nepanuje velká touha po zásadní revizi ISO 9001. Nyní se stále vyhodnocují průzkumy, aby se zjistilo, kde, pokud vůbec, by měla být norma dále rozvíjena, popřípadě změněna. Konečně rozhodnutí lze očekávat na podzim roku 2021. V rámci „koncepcí budoucnosti“ se však již nyní pracuje na možných oblastech rozvoje. Etika, integrita a firemní kultura jsou například jedni z těch, které jsou utvářeny managementem a středem zájmu rozvoje ISO 9001. Avšak v současné době není jasné, zda budou tato témata přímo zahrnuta do možné revize ISO 9001, nebo zda budou nejprve dále rozvíjena ve formě pokynů.“

Pro vypracování nabídky ISO 9001ISO 14001ISO 45001 či ISO 22301 (systém řízení kontinuity podnikání) nám napište nebo zašlete poptávku, společně vše nastavíme přesně podle vašich potřeb.

06. Čvn 2024

Vzdělávací kurzy na míru

5 dobrých důvodů, proč se vám mohou vyplatit

31. Kvě 2024

Nové požadavky ISO

Změna klimatu se dostává do centra pozornosti norem systému řízení

07. Kvě 2024

5 tipů, jak mít reportovací povinnosti pod kontrolou

Stavět na stávajících systémech

29. Dub 2024

28. duben – Světový den BOZP

Vytváření bezpečného a zdravého pracovního prostředí

23. Dub 2024

Den země

22. dubna slavíme Světový den Země

19. Dub 2024

Nadprůměrně vysoká míra doporučení pro Quality Austria

Společně dosahujeme skvělých výkonů

09. Dub 2024

Plánované úpravy ISO 14001

Co můžeme očekávat od plánované revize ISO 14001?

25. Bře 2024

Aktualizovaný katalog pro rok 2024

Vstříc budoucnosti

18. Bře 2024

Vztahy mezi digitalizací, umělou inteligencí a kvalitou

Jaký byl 29. ročník qualityaustria Forum?

11. Bře 2024

Aktuální informace o řadě ISO 450xx

Nová publikace EN ISO 45001:2023

07. Bře 2024

Světový den úspory energie

Tipy pro úsporu energie v domácnosti a na pracovišti

27. Úno 2024

Co nabídne qualityaustria Forum 2024

Rozhovor s CEO Quality Austria

+420 733 180 494