17. Říj 2022

Světový den standardizace

Jak nás normy přibližují k cílům udržitelného rozvoje

14. října je Světový den standardů. Stručně jsme zde proto pro vás shrnuli, o co se jedná, kdo jako první tento den inicioval a proč je letošní motto obzvláště důležité - pro firmy, jednotlivce i celou společnost!

14. října 1946 bylo poprvé rozhodnuto o založení mezinárodní organizace, která by napříště usnadňovala standardizaci přesahující hranice států. O rok později byla založena Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), která spolu s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) a Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) uvedla v život dnešní Světový den standardů, který je od počátku každoroční výzvou k reflexi a zamyšlení nad přínosem a výhodami norem.

Společná vize pro lepší svět

Stejně jako v předchozím roce je i letos hlavním mottem "Společná vize pro lepší svět". Tento den se proto zaměřuje na význam norem pro dosažení mezinárodních cílů udržitelného rozvoje (SDGs). Tyto cíle udržitelného rozvoje jsou považovány za společnou vizi a mají být splněny do roku 2030. Každý cíl udržitelného rozvoje je sám o sobě univerzální výzvou k akci. Zároveň platí, že všech těchto cílů lze dosáhnout pouze tehdy, pokud budou všichni pomáhat společně.

Aby bylo možné do roku 2030 těchto cílů udržitelného rozvoje dosáhnout, musí všichni spolupracovat na tom, aby bylo možné udržitelně podnikat po celém světě. S pomocí mezinárodních standardů a norem, ať už v oblasti kvality, životního prostředí, společenské odpovědnosti (CSR nebo ESG) nebo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou stanoveny důležité milníky na cestě k dosažení cílů udržitelného rozvoje do roku 2030.

Přínosy standardů a norem

Normy a standardy jsou důležité nejen pro podniky - například v oblasti řízení kvality podle ISO 9001, v oblasti environmentálního řízení podle ISO 14001 nebo v oblasti bezpečnosti podle ISO 45001 - ale ovlivňují každodenní život nás všech. Zajišťují, aby výrobky a služby fungovaly obvyklým nebo očekávaným způsobem, aby byl život bezpečnější, práce příjemnější a aby byla zaručena určitá, předvídatelná úroveň kvality. Přesněji řečeno, norma je dokument, který definuje požadavky na výrobky, služby nebo procesy a vede tak k úsporám nákladů díky racionálním výrobním postupům.

Normy jsou kontrolovány, aktualizovány a revidovány každých pět let, aby bylo zajištěno, že jsou aktuální a přípustné. Občas se z trhu i stahují. Naši experti z qualityaustria pracují v různých normalizačních komisích, a jsou tak od samého počátku do těchto procesů zapojeni. I díky tomu pro vás, naše zákazníky, získáváme ty nejlepší znalosti a know-how doslova z první ruky.

Chcete vědět, zda má certifikát podle ISO 9001 pro vaši společnost smysl?
Zajímá vás, jak získat informace o normě, a chtěli byste se s tématem dobře seznámit?

Kontaktujte nás prosím prostřednictvím: našeho emailu.

Jsme připraveni Vám odpovědět na Vaše doplňující dotazy. Ozveme se vám v co nejkratší možné době.

21. Lis 2023

ISO 37301 jako konkurenční výhoda

O významu systému řízení shody

16. Lis 2023

Dosažení zelené transformace za pomoci systémů řízení

06. Lis 2023

ISO 27001 – přínosy a význam

Norma pro bezpečnost informací

27. Říj 2023

Quality Austria je novým certifikačním orgánem pro ISO/IEC 27001

Rostoucí poptávka po zabezpečení informací

16. Říj 2023

Světový den standardizace – rok 2023

14. říjen 2023

30. Zář 2023

ISO 27001 jako součást rodiny IMS

Proč je to v současnosti tak důležité

27. Zář 2023

Katalog služeb Quality Austria 2024

Řízení rizik v digitálním světě?

14. Zář 2023

Analýza kontextu

Co si pod tímto pojmem představit a jak ji použít

08. Zář 2023

Vše důležité o standardu ISO 37001

Komentář specialistky na compliance

22. Srp 2023

Úspěchy našich klientů

Ocenění pro ÚPV

15. Srp 2023

ISO 9001 se bude revidovat

Rozhodnuto o revizi mezinárodní normy kvality

03. Srp 2023

Management kvality? Klíč k úspěchu

Výhody pro jednotlivce i firmy

+420 733 180 494