Nejdůležitější nástroje pro použití v praxi

Vaše vzdělání - KOMPAKT

Naše kurzy

V našich obou dvou kurzech:

  • "Reprezentant managementu kvality - kompakt" a
  • "Interní auditor - kompakt"

získáte solidní základ znalosti z oblasti managementu kvality (ISO 9001) spolu s know-how týkající se auditů (ISO 19011) v nástavbovém kurzu auditora.

Kurzy v ČJ: 

  • Reprezentant managementu kvality - kompakt (face2face [QBK] / Blended Learning [BQBK])
  • Interní auditor - kompakt (ace2face [IAK] / e-Learning [O-IAK])

Kurzy v AJ:

  • Quality Management Representative – Compact (Blended learning [BQBK-E])
  • Quality Management Representative and Internal Auditor – Compact [QRIAC-E]

Nejvýznamnější nástroj pro zajištění kvality

Kurz pro Vás - KOMPAKT

Kurzy KOMPAKT

V kurzu "Reprezentant Managementu Kvality - Kompakt" [BQBK-E] získáte základní znalosti týkající se systému řízení kvality a seznámíte se s nejpodstatnějšími nástroji pro zajišťování kvality v dané oblasti. Chcete si rozšířit Vaše dosavadní znalosti o oblast auditování? Kompletní kurz "Reprezentant managementu kvality a interní auditor - Kompakt" je tou správnou volbou.  V tomto kompaktním kurzu se účastníci seznámí nejen se základy obsaženými v kurzu BQBK-E (viz výše), ale dozví se také potřebné informace pro provádění interních auditů, obsah ISO 19011 a základní principy pro realizaci auditů.

Reprezentant kvality– Kompakt

Chcete získat základní znalosti týkající se systému řízení kvality a osvojit si související metody a nástroje?

Bez ohledu na to, zda jste zaměstnanec v operativní oblasti, odborný referent, vedoucí skupiny nebo celého oddělení - chcete-li získat základní znalosti z oblasti managementu kvality spolu s odpovídajícími metodami a nástroji, máme pro Vás ten správný kurzu.

Základy systému řízení kvality

Kurz obsahuje základní informace týkající se systémové dokumentace, řízení procesů, plánování v oblasti kvality včetně potřebné analýzy rizik a příležitostí. Kromě toho si v kurzu osvojíte ty nejdůležitější metody a nástroje potřebné v managementu kvality prakticky osvojeny, díky čemuž jste připraveni také pro provádění interních auditů. Požadavky normy ISO 9001 jsou kompaktně vysvětleny a zohledněny i v části věnované metodám.

Učíte se rádi z pohodlí domova?

Blended Learning

V 7 interaktivních modulech získáte kompletní základ z oblasti managementu kvality spolu s praktickou příručkou pro zajištění kvality ve Vašem oboru. A to vše s podporou expertů, jejich názorů a úkolů s příkladovými řešeními. Na face2face workshopu získáte pak možnost probrat případné dotazy a využít již nabyté znalosti. V samotném závěru obdržíte po úspěšném absolvování certifikát qualityaustria.

Cena kurzu v AJ: € 718,- (bez DPH)
V ceně kurzu je zahrnut i poplatek za závěrečnou zkoušku.

Máte raději výuku přímo na místě?

Face2face kurzy

Za pouhé 4 dny získáte kompaktní informace ohledně systému řízení kvality spolu s nástroji pro zajištění kvality ve Vašem oboru. Na konci obdržíte po úspěšném absolvování qualityaustria certifikát.

Délka: 4 dny

Cena kurzu v AJ: € 1.200,- (bez DPH)
V ceně kurzu je zahrnut i poplatek za závěrečnou zkoušku.

Interní auditor – Kompakt

Účastníci získají v tomto kompaktním kurzu zakončeném zkouškou veškeré potřebné informace pro provádění interních auditů.

Kurz je ideální pro zaměstnance operativního provozu, odborné referenty i vedoucí zaměstnance bez ohledu na jejich obor působení s tím, že mají úspěšně absolvovaný kurz "Reprezentant managementu kvality - kompakt."

Základní znalosti pro interní auditory

Kurz zahrnuje informace z ISO 19011, základní principy auditu, průběh úvodních a závěrečných rozhovorů, provádění namátkových kontrol a zkoušek v průběhu auditu. Mimo to je část kurzu věnována rovněž praktickému uplatnění metod při vytváření zpráv z auditu a dalším relevantním tématům jako např. up- a downsizing efektu či provádění quick-scan auditů.

Máte raději face2face kurzy?

Kurzy na místě

Jen v rámci pár dnů získáte kompaktní informace pro provádění interních auditů. Dozvíte se vše podstatné o ISO 19011 a základní principy pro audity včetně toho nejpodstatnějšího o provádění namátkových a dalších kontrol v průběhu auditu spolu se základními informacemi pro vyhotovování zpráv z auditu.  

Cena: € 300,- (bez DPH)
V ceně kurzu je zahrnut poplatek za závěrečnou zkoušku.

Rádi se učíte z pohodlí domova?

e-learning interní auditor - kompakt

Náš e-learingový kurs je kombinací online kurzu, webináře a online zkoušky. Dle Vašeho tempa si sami na počítači procházíte jednotlivé moduly, na jejichž konci vždy čeká krátká zkouška a interaktivní úlohy, v rámci nichž aplikujete Vámi doposud nabyté znalosti.

Cena: € 208,- (bez DPH)

V ceně je zahrnut poplatek za zkoušku.

Přehled produktů

Které produkty Vás zajímají?

Integrované systémy řízení

Organizace se více zaměřují na integraci.

Kvalita

Systém řízení kvality zlepšuje výkon

Životní prostředí a energie

Podpora trvalého zlepšování environmentálního výkonu

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečné a zdraví nezávadné pracovní podmínky posilují celou organizaci

Veřejná správa

Strategický faktor úspěchu pro veřejnou správu

Automobilový průmysl

V automobilovém průmyslu mají nedostatky vážné následky

Bezpečnost potravin

Globalizace a komplexnost produktů vyžadují zajištění nezávadnosti s podporou standardů

Zdravotnictví a sociální služby

Dynamický sektor zdravotnictví potřebuje fungující systém

Doprava

Zajištění vysoké úrovně bezpečnosti

Řízení rizik, bezpečnost a compliance

Systematický přístup v předvídání náhod

Udržitelnost a ESG Management

Společenská odpovědnost je globálním tématem

Kvalita podnikání (EFQM)

Dlouhodobě vynikající výsledky a výkon

Máte zájem o další informace?

Rádi Vám pomůžeme!

Stačí nám napsat!

+420 733 180 494